Thứ năm, 29/07/2021 | 22:01
RSS
Giá lợn hơi mới nhất - Dự báo giá heo hơi hôm nay
Giá heo hơi hôm nay 5/2 Bình Phước, Đồng Nai đồng loạt giảm so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 2/2 Giảm nhẹ ở miền Bắc so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 30/1 Giảm nhẹ ở cả 3 miền so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 28/1 Quảng Ngãi liên tiếp giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 27/1 miền Nam tiếp đà giảm so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/1 Quay đầu giảm mạnh ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 23/1 Miền Nam thu mua dưới mức 79.000 đồng/kg. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 221/1 Hưng Yên, Hà Nội có mức giá cao nhất so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 21/1 tăng nhẹ ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 20/1 tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 19/1 miền Nam tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 18/1 miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 16/1 Các tỉnh đồng loạt tăng nhẹ trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 15/1 Các tỉnh miền Nam thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 14/1 Các tỉnh miền Trung thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 13/1 Hưng Yên và Hà Nội là 2 địa phương có mức giá heo cao nhất. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 11/1 Đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Trung trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 10/1 Đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Nam trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 8/1 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 25/12 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 24/12 Tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/12 Miền Trung đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/12 Miền Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/12 Miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 18/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 17/12 Miền Trung và Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 16/12 Miền Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 15/12 Miền Trung đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 14/12 Miền Bắc giảm nhẹ ở 3 tỉnh so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 13/12 Tăng - giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 12/12 Miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 11/12 Miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 10/12 miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 9/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 8/12 miền Nam tăng nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 7/12 miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 6/12 miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 4/12 miền Trung, Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 2/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 1/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 30/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 29/11 miền Nam tăng - giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 28/11 miền Nam tăng - giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 27/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 26/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 25/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 24/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/11 miền Bắc xu hướng giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/11 tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 18/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 17/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 16/11 tăng giảm trái chiều ở miền Trung so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 15/11 xu hướng giảm nhẹ ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 14/11 giảm nhẹ ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 13/11 Tăng - giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 11/11 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 9/11 điều chỉnh tăng - giảm trái chiều ở miền Trung. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 8/11 điều chỉnh tăng - giảm trái chiều ở miền Nam. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 7/11 điều chỉnh giảm đồng loạt tại 1 số tỉnh ở miền bắc. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 6/11 điều chỉnh tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 5/11 tiếp tục đà tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/11 tiếp tục đà tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/11 tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 2/11 tiếp tục tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 1/11 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 31/10 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 30/10 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 30/10/2020 tiếp tục giảm theo giá thế giới, hiện dao động trong khoảng 32.200 - 32.900 đồng/kg đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 28/10 điều chỉnh đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 27/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 26/10 điều chỉnh ổn định ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 25/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 24/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/10 điều chỉnh đồng loạt tăngnhẹ ở các tỉnh miền Bắc. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/10 điều chỉnh đồng loạt giảm nhẹ ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/10 điều chỉnh tăng - giảm nhẹ trái chiều ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/10 điều chỉnh giảm nhẹ chủ yếu ở miền Nam. Hiện đang được thu mua tại miên Nam dao động trong khoảng 66.000 - 74.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 18/10 có dấu hiệu đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 17/10 có dấu hiệu đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 15/10 có dấu hiệu tại một số tỉnh, thành ở Miền Bắc. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 15/10 tiếp tục giảm tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 14/10 tiếp tục giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trên cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng 65.000 - 76.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 13/10 giảm sâu ở cả 3 miền. Do tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phực tạp, giá lợn toàn quốc không còn ở mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm sâu. Cả nước không còn mốc giá 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/10, tại 3 miền sau phiên tuột dốc, heo hơi cao nhất tại miền Trung là 79.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm sâu. Cả nước không còn mốc giá 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm mạnh. Miền Bắc, Trung rơi mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/10, miền Nam điều chỉnh ngừng đà giảm. Miền Bắc, Trung vẫn giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 7/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh đà giảm. Miền Bắc giảm sâu đến 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh đà giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/10, Miền Bắc giảm mạnh 4.000 đồng/kg. Hai miền Trung, Nam giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 2/10, 2 miền đồng loạt giảm sâu, miền Bắc cao nhất là 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/10, 3 miền ít biến động về giá. Miền Bắc giảm sâu 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/9, 3 miền đồng loạt giảm giá. Giá heo hơi nhiều nơi rớt mốc 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/9, 3 miền ít biến động về giá. Giá heo hơi cao nhất là 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/9, 3 miền chững lại đà tăng, giảm trái chiều, miền Nam đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 27/9, 3 miền chững lại đà tăng, giảm trái chiều. Giá heo hơi cao nhất là 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/9, hai miền Bắc và Trung tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Nam tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 25/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Bắc đồng loạt giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 24/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Nam giảm sâu nhất.
Giá heo hơi hôm nay 23/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Miền Bắc có nơi giảm 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Miền Bắc biến động giá nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 21/9, 3 miền tiếp tục đà tăng. Hai miền Nam, Bắc tăng, giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 20/9, 3 miền chững lại đà tăng, hai miền Nam, Bắc tăng giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 19/9, 3 miền chững lại đà tăng, hai miền Nam, Bắc tăng giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 18/9, 3 miền chững lại đà tăng,hai miền Nam, Bắc cao nhất ở mức 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất chạm ngưỡng 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9, 2 miền Bắc, Nam tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất.
Giá heo hơi hôm nay 15/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất.
Giá heo hơi hôm nay 14/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc, Nam có nơi tăng vọt lên mốc 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/9, 3 miền tiếp tục tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu, trong đó miền Bắc tăng vọt lên mốc 81.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/9, 3 miền tiếp tục tăng mạnh 3.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm sâu, mức giá ở các tỉnh đang dần hồi phục lên 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/9, 3 miền tiếp tục tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm sâu, mức giá cao đang dần hồi phục.
Giá heo hơi hôm nay 8/9, hai miền Nam, Bắc quay đầu tăng sau nhiều phiên giảm sâu.
Giá heo hơi hôm nay 7/9, trên cả nước đang đồng loạt giảm đến 3.000 đồng/kg phiên đầu tuần, 3 miền vẫn duy trì ở mức giá khá cao.
Giá vàng hôm nay 6/9, trước bối cảnh thế giới không có biến động, giá vàng trong nước ghi nhận đang giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 6/9, trên cả nước đang đồng loạt đi ngang, 3 miền duy trì ở mức giá ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 5/9, trên cả nước đang đồng loạt đi ngang, 3 miền ngừng đà giảm liên tục.
Giá heo hơi hôm nay 4/9, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Bắc và miền Nam giảm sâu.
Giá heo hơi hôm nay 3/9, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, miền Bắc có giá thấp nhất.
Giá heo hơi hôm nay 2/9, trên cả nước đang đồng loạt đà lao dốc giảm từ 3.000 đồng/kg, miền Bắc có thấp nhất.
Giá heo hơi hôm nay 1/9, trên cả nước đang đồng loạt đà lao dốc giảm mạnh, miền Bắc có nơi giảm đến 6.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/8, trên cả nước đang đồng loạt đà giảm mạnh, miền Bắc có nơi giảm đến 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/8, trên cả nước đang đồng loạt chững lại đà giảm, người nông dân 'đứng ngồi không yên' sau đợt giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 29/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, cao nhất chỉ còn 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm mạnh, có nơi xuống tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà lao dốc giảm mạnh, miền Bắc giảm nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 26/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Bắc giảm nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 25/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Nam tăng giảm trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 24/8, trên cả nước đang không có biến động về giá, miền Trung, Tây Nguyên đang đi ngang còn miền Nam có nơi giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 23/8, trên cả nước đang không có biến động hầu hết đi ngang ở 2 miền Nam- Bắc, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm nhẹ ở 2 miền Nam- Bắc, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, cao nhất ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, Miền Nam tiến sát ngưỡng 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/8, trên cả nước đang ghi nhận đà tăng giảm trái chiều, miền Bắc ghi nhận giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 17/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, miền Bắc giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/8, trên cả nước đang ghi nhận những biến động không mấy tích cực, miền Nam biến động mạnh
Giá heo hơi hôm nay 15/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, có tỉnh chỉ còn 80.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 14/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, cao nhất ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/8, Miền Nam có xu hướng tăng giảm trái chiều, miền Trung, Tây Nguyên đi ngang.
Giá lợn hơi hôm nay 12/8, giá heo hơi cả ba miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giảm sâu. Có nơi giá lợn hơi giảm đến 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/8 tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành nhưng mức giảm không quá mạnh. Miền Bắc tuy không còn neo cao nhưng giá thu mua hiện vẫn dẫn đầu trên phạm vi cả nước, dao động quanh ngưỡng 85.000 đồng/kg.
Tuần này, giá heo hơi tại miền Nam là Đồng Nai liên tục sụt giảm, nhanh chóng rời mốc 90.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 85.000 – 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/8 tiếp tục xu hướng giảm của ngày hôm qua dù mức giảm là rất ít và chỉ xuất hiện ở một vài tỉnh thành.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/8/2020 tiếp tục đồng loạt giảm ở nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, giá heo hơi miền Nam giảm sâu 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/8 tiếp tục đà giảm nhẹ tại một vài địa phương trên cả nước. Hiện tại nỗ lực kiểm soát dịch đã mang lại kết quả tốt, tốc độ tái đàn cũng bắt đầu tăng trường.
Giá heo hơi hôm nay 6/8 tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương trên toàn quốc. Giá thành nuôi heo đang bị đội lên gấp đôi so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Chính vì vậy các giải pháp bình ổn cần có thời gian để phát huy tác dụng
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/8 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu có dấu hiệu giảm trước nỗ lực dập dịch tả heo châu Phi thời gian vừa qua.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/8 diễn biến đúng như dự đoán khi giảm mạnh tại nhiều nơi trong bối cảnh 1000 con heo thịt nhập từ Thái Lan đã về nước.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/8 bắt đầu có chiều hướng giảm tại một vài tỉnh thành khi có thông tin 1000 con heo thịt từ Thái Lan đã vừa về nước cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, sản lượng heo hơi xuất chuồng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kì năm trước.
Giá heo hơi hôm nay 2/8 bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi nỗ lực tái đàn được cho là đã giúp phần làm giảm đà tăng giá khi thông tin nhập 1.000 heo sống từ Thái Lan được cho sẽ tác động đến thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 1/8 ở một số nơi miền Bắc về dưới 90.000 đồng/kg, công tác tái đàn vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó dịch tả heo châu Phi ở miền Bắc đã phần nào được kiểm soát nhưng không được lơ là, quyết liệt dập dịch để tăng tốc tái đàn.
Giá heo hơi hôm nay 31/7 đồng loạt mức từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc vẫn nằm ở ngưỡng cao nhất cả nước nhưng một vài tỉnh thành đã có xu hướng giảm giá.
Giá heo hơi hôm nay 30/7 tiếp tục neo cao trên cả ba miền, cao nhất mức 92.000 đồng/kg, trong khi người nông dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn với nỗ lực tái đàn.
Giá thịt heo hôm nay 29/7, ghi nhận giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên cũng như miền Nam giảm nhẹ. Giá heo hơi cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/7 chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ ở một số tỉnh ở miền Nam, đưa mức giá lên cao ngang ngửa với miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/7 vẫn giữ giá ở mức cao và hiện tại chỉ có heo hơi nhập khẩu từ Thái Lan mới có thể kìm được đà tăng giá trong nước.
Giá heo hơi hôm nay 26/7 ổn định trên cả nước, hiện giá heo hơi vẫn giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg trên cả ba miền.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/7 không ghi nhận sự biến động giá quá mạnh, một vài tỉnh thành chỉ điều chỉnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/7 ghi nhận sự giảm giá nhẹ ở miền Trung và miền Nam, trong khi đó ở miền Bắc giá vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Bắc giảm nhẹ, trong khi miền Trung và miền Nam đi ngang đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá heo cả nước đang được thu mua với mức cao từ 81.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/7 tại nhiều tỉnh thành tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên người nông dân và doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực tái đàn trong tuyệt vọng.
Giá heo hơi hôm nay 21/7, đầu tuần giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng nhẹ. khu vực miền Bắc vẫn có giá cao nhất cả nước nằm ở mức 90.000 - 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/7 duy trì thu mua quanh ngưỡng 90.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở vài nơi. Trước nhiều khó khăn từ dịch bệnh và rủi ro thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể nhập khẩu heo về giết mổ.
Giá heo hơi hôm nay 19/7 trên cả 3 miền đều tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá heo cả nước đang được thu mua trong khoảng từ từ 81.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/7 vẫn ở mức cao nguyên nhân nhiều doanh nghiệp không hợp tác. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm các nguồn cung nhập khẩu mới cũng đang được gấp rút thực hiện nhằm kèo giá heo hơi trong nước đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 17/7 tăng giảm trái chiều tại miền Trung và Tây Nguyên, ghi nhận mức tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Bắc và phía Nam, sau gần 4 tháng công bố hết dịch thì địa phương vừa phát hiện 2 ổ dịch tái phát.
Giá heo hơi hôm nay 16/7 ổn định trên cả nước. Giá heo hơi tiếp tục tăng giá nhẹ ở một vài tỉnh miền Nam kèm theo đó là sự tăng giá mạnh của heo giống.
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/7 có dấu hiệu tăng giá trở lại ở khu vực miền Bắc với rất nhiều nguyên do khác nhau.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/7 tiếp tục đi ngang ở miền Nam bất chấp việc một lượng lớn heo nhập khẩu từ Thái Lan đã được ưu tiên dành riêng cho thị trường này.
Giá heo hơi hôm nay 13/7 ổn định ở miền Bắc, trong khi đó, giá tại miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam điều chỉnh tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 12/7, giá heo hơi ba biền Bắc – Trung – Nam có diễn biến trai chiều. Trong khi giá heo hơi miền Nam và miền Trung tăng thì giá lợn hơi miền Bắc giảm.
Giá lợn hơi hôm nay 11/7, miền Bắc sụt giảm rời đỉnh 93.000 đồng/kg thì miền Nam giá heo hơi tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 10/7, do heo sống từ Thái Lan nhập về nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước, đặc biệt giá heo giống bật tăng mạnh.
Giá lợn hơi hôm nay 9/7, giá heo hơi ba miền Bắc – Trung – Nam có biến động, giá heo hơi miền Nam bật tăng mạnh. Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 8/7, ghi nhận tại miền Bắc và miền Trung giá lợn hơi tăng mạnh, trong khi miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua
Giá heo hơi hôm nay 7/7, miền Bắc, miền Trung và miền Nam tiếp tục tăng do dịch tả lợn châu Phi hoành hành, heo sống Thái Lan bị nâng giá.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/7 tại nhiều địa phương bắt đầu có dấu hiệu tăng với sự bùng phát mạnh của tả heo châu Phi ở nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 5/7 duy trì ổn định trên cả nước, một vài nơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn heo sống Thái Lan nhập về chưa dung hòa được thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 4/7 tại các miền Bắc không có gì biến động so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại thị trường miền Trung được điều chỉnh tăng mạnh, có nơi lên đến 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/7 đà giảm ở các tỉnh miền Bắc từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Tại miền Nam, xu hướng tăng giảm xuất hiện tại nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 2/7 duy trì ổn định trên cả nước, một vài nơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/7 ổn định ở cả ba miền, dao động trong khoảng 74.000 - 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/6 tương đối im ắng sau nhiều ngày tăng sốc, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Mức đỉnh hiện nay là 93.000 đồng/kg, song một số thương lái dự báo giá heo có thể tăng lên tới 100.000 đồng/kg trong thời gian tới
Giá heo hơi hôm nay 29/6 lại rục rịch tăng ở một số địa phương. Theo đó giá lợn hơi hôm nay nhiều nơi đã vượt mốc 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/6 ở miền Bắc và miền Nam ít biến động hơn. Tại thị trường miền Trung liên tiếp giảm 6.000 đồng/kg, hạ giá heo xuống dưới mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/6, miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Còn tại thị trường miền Trung liên tiếp giảm 2.000 đồng/kg, hạ giá heo xuống dưới mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/6 chứng kiến đà chững lại vào cuối tuần do lô heo thịt nhập khẩu đầu tiên đã về đến Việt Nam. Bên cạnh đó, miền Bắc quay đầu giảm nhẹ do dịch tả heo châu Phi đã tái phát và lây lan tại một số địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 25/6, miền Bắc bất ngờ tăng mạnh, nhiều nơi vượt ngưỡng 90.000 đồng/kg; trong khi đó miền Trung và miền Nam giá heo tiếp tục đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 24/6, không có nhiều biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, số heo Thái nhập khẩu được tung ra thị trường không đủ sức kéo giá heo trong nước đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 23/6, các tỉnh thành tại miền Bắc đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, miền Trung và miền Nam không có nhiều biến động.
Giá heo hơi hôm nay 22/6, miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ trở lại ở một vài địa phương, miền Nam duy trì mức ổn định so với phiên ngày hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 21/6, trong tuần qua giá heo giảm sâu phiên đầu tuần, chững lại phiên giữa tuần và đứng yên phiên cuối tuần, riêng miền Bắc rục rịch tăng giá trong những phiên gần đây.
Giá heo hơi hôm nay 20/6, tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước giá heo trong phiên sáng nay đứng yên, riêng miền Nam giảm nhẹ tại một vài địa phương, giá heo hơi duy trì quanh mốc 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/6, miền Nam giá heo tiếp tục giảm nhẹ, trong khi đó một số địa phương tại miền Bắc và miền Nam giá heo quay đầu tăng trở lại, tuy nhiên mức tăng không đáng kể.
Giá heo hơi hôm nay 18/6, miền Trung và miền Nam giá heo hơi đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua; trong khi đó giá heo hơi tại miền Bắc biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 17/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo tiếp tục đi xuống, mức giảm sâu nhất là 5.000 đồng/kg được ghi nhận tại miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay 16/6, miền Trung và miền Nam tiếp tục đi xuống, mức giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg; trong khi đó giá heo hơi tại miền Bắc đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 15/6, miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục đà giảm, mức giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg; trong khi đó giá heo hơi tại miền Trung đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 14/6, trong phiên giao dịch tuần vừa qua giá heo hơi ghi nhận đà lao dốc mạnh mẽ, dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần này.
Giá heo hơi hôm nay 13/6, giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục lao dốc tại các khu vực trên cả nước, đưa giá heo gần về mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay vẫn trên đà đi xuống, mức giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg; mức giá thấp nhất là 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm sâu, một vài địa phương tại miền Bắc giá heo tăng nhẹ trở lại.
Giá heo hơi hôm nay 10/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục lao dốc không phanh, mức giảm sâu nhất là 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm mạnh, mức giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/6, tại miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục đi xuống, thị trường heo hơi miền Trung đứng yên sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận là 98.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong tuần qua chứng kiến đà lao dốc mạnh mẽ, mức giá cao nhất là 98.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Dự báo thời tiết ngày 7/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn, Nam Bộ có mưa dông ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Giá heo hơi hôm nay 6/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục giảm sâu, chính thức rời mốc đỉnh 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/6, miền Bắc và miền Nam giá heo tiêp tục giảm mạnh, thị trường heo hơi miền Trung -Tây Nguyên hôm nay đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 4/6, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh, tuy nhiên vẫn duy trì đỉnh giá 100.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 3/6, miền Bắc giá heo hơi đảo chiều tăng trở lại, dịch tả heo châu Phi tái phát và mở rộng ở nhiều tỉnh thành; miền Nam và miền Trung giá heo vẫn trên đà giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 2/6, tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn một tỉnh duy nhất trụ vững ở mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/6, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi hôm nay quay đầu giảm mạnh sau phiên chững giá ngày hôm qua, dự báo sẽ rời mốc đỉnh 100.000 đồng/kg trong thời gian tới.
Giá heo hơi hôm nay 31/5, giá heo hơi chững lại ở các khu vực trên cả nước, vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao chót vót 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/5, tại miền Bắc giá heo có dấu hiệu đi xuống, miền Trung và miền Nam thị trường heo hơi trầm lắng, tiếp tục duy trì mức đỉnh 100.00 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/5, tại nhiều tỉnh thành sáng nay giá heo bất ngờ tăng vọt trở lại sau phiên giảm giá sâu ngày hôm qua, mức đỉnh cao nhất được ghi nhận là 102.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay bất ngờ quay đầu giảm giá, chính thức rời đỉnh 105.000 đồng/kg, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 27/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay vẫn tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất được ghi nhận là 105.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/5, giá heo hơi trong phiên sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mức giá cao nhất được ghi nhận là 103.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 25/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất được ghi nhận là 103.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 24/5, giá heo hơi trong tuần qua đang duy trì ở ngưỡng cao chưa từng có trong lịch sử, mức giá cao nhất được ghi nhận là 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 23/5, trên cả nước giá heo hơi sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo cán mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/5, tại các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam giá heo hơi sáng nay vẫn tiếp tục tăng nóng, thị trường miền Trung giá heo đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 21/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng mạnh, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo cán mốc 100.000 đồng kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay đồng loạt tăng giá mạnh, miền Bắc ghi nhận mức đỉnh là 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/5, cả ba miền Bắc – Trung – Nam trong phiên sáng nay đều chứng kiến giá heo hơi tăng sốc, mức giá cao nhất được ghi nhận đã chạm mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/5, miền Bắc và miền Trung giá heo tương đối ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua; trong khi đó giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 17/5, tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng cao ở nhiều tỉnh thành, mức giá cao nhất được ghi nhận là 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/5, tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục sốt giá trở lại, hiện giá heo đang dao động ở ngưỡng rất cao từ 90.000 – 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/5, giá heo vấn tiếp tục tăng cao tại một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam, tại miền Trung giá heo tương đối ổn định, mức giá cao nhất cả nước là 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/5, các tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục tăng mạnh, thị trường heo hơi miền Trung lặng sóng.
Giá heo hơi hôm nay 13/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao chót vót, mức giá cao nhất được ghi nhận là 96.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 12/5, một số tỉnh thành ở miền Bắc giá heo hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn duy trì mức giá cao nhất là 96.000 đồng/kg; tại miền Trung và miền Nam giá heo tiếp tục tăng cao.
Giá heo hơi hôm nay 11/5, miền Bắc và miền Nam bất ngờ tăng vọt lên 96.000 đồng/kg, miền Trung duy trì mức ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 10/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay duy trì mức ổn định, giá heo hơi cao nhất được nghi nhận tại miền Bắc và miền Nam đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/5, miền Bắc và miền Trung duy trì mức ổn định, miền Nam bất ngờ tăng vọt; mức giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/5, miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, miền Trung và miền Nam duy trì mức ổn định; mức giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo duy trì mức ổn định, mức giá cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/5, miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục tăng mạnh, nhiều tỉnh thành đạt mức 93.000 đồng/kg; miền Trung tương đối ổn định, hiện chưa ghi nhận biến động về giá trong phiên sáng nay.
Giá heo hơi hôm nay 5/5, biến động trái chiều giữa các khu vực; miền Bắc và miền Nam tiếp tục sốt giá trở lại, giá heo ở miền Trung quay đầu giảm đồng loạt ở hầu hết các địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 4/5, miền Bắc giá heo tiếp tục tăng trở lại sau một tuần im ắng, miền Nam và miền Trung duy trì mức ổn định, giá heo cao nhất đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức giá heo cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay không có sự biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giữ vững mốc 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo không có nhiều biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá heo cao nhất ở ngưỡng 93.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 30/4, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay tiếp tục giảm sâu, mức giá thấp nhất đạt 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/4, giá heo đồng loạt giảm tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, mức giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/4, giá heo có dấu hiệu giảm nhẹ ở môt vài tỉnh thành trên cả nước, tuy nhiên mức giảm không đáng kể; mức giá cao nhất vẫn được ghi nhận tại miền Bắc 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/4, giá heo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở các tỉnh thành trên cả nước, mức giá cao nhất được ghi nhận là 95.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/4, giá heo vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao ở các tỉnh thành trên cả nước, mức giá cao nhất được ghi nhận là 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 25/4, giá heo bất ngờ quay đầu giảm nhẹ ở một số tỉnh ở khu vực miền Nam; tại miền Bắc và miền Trung giá heo hơi vẫn duy trì mức đỉnh cao chót vót 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì ở ngưỡng cao chót vót, giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc ở mức 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc ở mức 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất vẫn là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/4, giá heo hơi vẫn tiếp tục giữ duy trì mức giá cao ngất ngưởng, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi vẫn tiếp tục giữ duy trì mức giá cao chót vót, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam tiếp tục tăng cao, giá heo hơi cao nhất sáng nay là 93.000 đồng tại khu vực miền Trung.
Giá heo hơi hôm nay 16/4, tại cả ba miền Bắc – Trung- Nam giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, mức giá tăng trong khoảng 7.000 – 12.000 đồng/kg, đẩy giá heo chạm mốc 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/4, tại cả ba miền Bắc – Trung- Nam giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, nơi tăng cao nhất lên đến 10.000 đồng/kg, giá heo tiếp tục neo đỉnh 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/4, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi bất ngờ tăng mạnh, mức giá cao nhất ghi nhận đạt ngưỡng 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/4, các tỉnh tại miền Nam và miền Bắc giá heo hơi tương đối ổn định, mức giá cao nhất chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/4, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung giảm từ 1.000 -3.000 đồng/kg; miền Nam giá heo hơi tiếp tục tăng chạm mốc 80.000 đồng/kg tại một vài tỉnh.
Giá heo hơi hôm nay 11/4, một số tỉnh tại miền Bắc giá heo hơi giảm mạnh, rời đỉnh 82.000 đồng/kg; giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 72.000 – 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/4: Nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Nam giá heo hơi tăng mạnh; mức giá cao nhất là 82.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất vẫn là 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/4 thị trường đảo chiều tăng mạnh, có nơi tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg. Tại miền Bắc đạt ngưỡng 82.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay 8/4 bất ngờ tăng mạnh trở lại ở miền Nam sau nhiều ngày có dấu hiệu đi xuống kéo giá heo hôm nay tiến sát mức 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/4 tại miền Bắc ghi nhận giảm từ 1.000 – 5.000 đồng/kg ở một số địa phương. Trong đó, tỉnh Lào Cai giảm 5.000 đồng, từ mức 80.000 đồng/kg xuống còn 75.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/4 tại một vài tỉnh ở miền Bắc vẫn giữ đỉnh 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo đi xuống tại miền Nam với mức thấp nhất là 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/4 tương đối ổn định ở cả 3 miền, giảm nhẹ với mức giá cao nhất hiện tại là 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/4 tiếp tục giảm ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền Tây. Giảm sâu đến 6.000 đồng/kg về sát mốc giá 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/4 tại miền Bắc cao nhất là 80.000 đồng/kg sau đà giảm trên diện rộng vừa qua.
Giá heo hôm nay 2/4 tại miền Bắc phổ biến trong khoảng 76.000 - 77.000 đồng/kg, trừ một vài địa phương giá heo đang ở mức cao nhất cả nước là 80.000 đồng/kg như Hưng Yên, Yên Bái và Lào Cai.
Giá heo hơi hôm nay 1/4 tại miền Bắc sau nhiều ngày neo trên ngưỡng cao từ 82.000 - 85.000 đồng/kg thì nay đã xuất hiện những tín hiệu giảm giá đầu tiên.
Giá heo hơi hôm nay 31/3 ở mức tương đối ổn định và không có nhiều thay đổi. Tại các địa phương duy trì từ 80.000 - 82.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/3, tại miền Trung được giao dịch trong khoảng 70.000-82.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục được duy trì ở nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại miền Bắc tuần qua chủ yếu đứng yên khi hầu như các địa phương đều không có sự biến động, vẫn duy trì mức cao nhất cả nước, không dưới 81.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/3 tại miền Bắc tiếp diễn xu hướng đứng giá. Giá heo vẫn cố định trên ngưỡng rất cao, các thương lái trả giá tại chuồng luôn trên mức 81.000 đồng/kg, thậm chí có nơi cao nhất đạt 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/3, ghi nhận một số tỉnh thành khu vực phía nam tiếp tục giảm giá, chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ, quay về mốc 75.000 đồng/kg,
Giá heo hơi hôm nay 26/3 thị trường không có nhiều biến động. Tại miền Bắc vẫn giữ giá cao nhất, trên 85.000 đồng trong khi miền Trung và miền Nam giá giảm nhẹ đôi chút.
Giá heo hơi hôm nay 25/3 tại miền Bắc không có thay đổi so với hôm qua. Các thương lái vẫn trả giá heo tại chuồng dao động trong khoảng 81.000-85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/3 tại miền bắc, sau chỉ đạo của Thủ tướng, giá heo hơi ghi nhận có giảm nhẹ tuy nhiên mức giảm không đáng kể so với mặt bằng chung và kỳ vọng của thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 23/3, tại miền Bắc và miền Trung vẫn đang chạm đỉnh với mức giá cao nhất, lên tới 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/3 mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu giảm giá nhưng vẫn đang ở mốc khá cao. Hầu hết các tỉnh thành có giá từ 80.000 - 85.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 21/3 bình quân trên cả nước vẫn ở mức cao 80.000 - 85.000 đồng/kg, giảm nhẹ ở vài nơi sau một ngày tăng mạnh
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Bắc quay đầu tăng giá mạnh ở một số địa phương. Riêng Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai heo hơi vẫn neo trên đỉnh 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/3 sau đà giảm tại các địa phương lại cao trở lại, vẫn đang ở ngưỡng cao, đạt đỉnh 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/3 tiếp tục tăng giảm thất thường sau một ngày ghi nhận giảm sâu ở nhiều địa phương trên cả nước.
Giá heo hơi hôm nay, giá lợn hơi mới nhất 17/3 đồng loạt giảm sâu tại một số địa phương của cả ba khu vực, trong đó có nơi giảm đến 5.000 - 8.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/3 đi ngang ở cả 3 miền, hiện đang dao động trong khoảng từ 70.000 - 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/3 tại miền Bắc tuần qua ghi nhận những biến động, thay đổi thất thường. Giá heo có thể rớt sâu và sau đó ngay lập tức tăng sốc lên nhanh chóng.
Giá heo hơi hôm nay 14/3 tại các tỉnh ở miền Nam bất ngờ tăng mạnh lên 85.000 đồng/kg, giá heo tại miền Bắc lại đồng loạt giảm.
Giá heo hơi hôm nay 13/3 lại quay đầu giảm sau một ngày đồng loạt tăng, đáng chú ý nhất là xu hướng giảm giá heo ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 12/3 ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 6 giá để lên đỉnh của cả nước tại 92.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 11/3 giá heo trên thị trường vẫn tiếp tục xu hướng tăng, đưa giá heo của hầu khắp các tỉnh trên cả nước đạt 80.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/3, đồng loạt tăng trên cả 3 miền. Nhiều nơi ghi nhận tăng từ 5.000 – 8.000 đồng/kg.
Giá heo hơi vừa trải qua một tuần giá tăng dần ở nhiều địa phương và dự báo tiếp tục tăng giá trong tuần này.
Giá heo hơi hôm nay 8/3 Hà Nội tăng trên mức 80.000 đ/kg . Nhiều địa phương khác cũng đồng thời tăng nhẹ
Giá heo hơi hôm nay 7/3 ở miền Bắc vẫn ghi nhận một vài địa phương báo tăng giá, đưa mức giá trung bình miền tiến sát 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/3 tại miền Bắc vẫn đang trong tình trạng khan hiếm hàng. Điều này đã đẩy giá heo hơi ở rất nhiều tỉnh thành tiến gần tới ngưỡng 90.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giá heo hơi hôm nay 5/3 tại miền Bắc vẫn đang trên đà tăng giá. Sau hai ngày liên tiếp tăng giá, heo hơi miền Bắc đã tái lập đỉnh giá 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm này 4/3 đà tăng mạnh ở các tỉnh miền Bắc từ 10.000 - 14.000 đồng/kg. Tại miền Nam, xu hướng tăng cũng xuất hiện tại nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 3/3 bất ngờ tăng mạnh trên cả nước. Tại miền Bắc hôm nay giao dịch nằm trong khoảng từ 75.000- 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/3 tại các tỉnh miền Bắc tăng đột biến. Tại Sơn La đạt 84.000 - 85.000 đồng/kg; trong khi ở Phú Thọ đạt 82.000 - 84.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 29/2/2020, ngày cuối tuần không ghi nhận thêm nhiều biến động về giá. Tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh, giá heo ổn định ở mốc 80.000 đồng/kg.
Sau một thời gian liên tiếp giảm giá heo hơi hôm nay 27/2/2020 tại thị trường miền Nam bất ngờ tăng trở lại, với mức tăng mạnh nhất là 7.000 đồng/kg tại Tiền Giang. Trong khi đó tại miền Bắc và miền Trung ít biến động.
Giá heo hơi hôm nay 26/2, sau những đợt giảm giá liên tục, giá heo hơi đã tăng nhẹ tới 3000 đồng/kg. Thị trường heo hơi trên cả nước hôm nay im ắng, gần như không ghi nhận biến động nhiều về giá.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/2/2020 cả ba miền tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Hôm nay giá heo cao nhất đạt khoảng 83.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/2 Hai miền Nam - Bắc vẫn đang giảm giá, miền Trung vẫn giữ giá tương đối tốt. Giá heo hôm nay vẫn đang duy trì ở mức 73.000 - 83.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/2 Hai miền Nam - Bắc vẫn đang giảm giá, miền Trung vẫn giữ giá tương đối tốt. Giá heo hôm nay vẫn đang duy trì ở mức 73.000 - 83.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay (20/2) báo không có nhiều biến động so với ngày hôm trước, nhưng sau nhiều ngày lao dốc, giá trung bình trên cả nước xuống còn khoảng 77.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/2 cả 3 miền sẽ không tăng giá trong thời gian này. Chỉ miền Trung đang duy trì mức giá khá tốt. Hôm nay giá heo dao động từ 75.000 - 83.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/2 giá heo tại hai miền Nam, Bắc giá heo cùng giảm. Còn tại miền Trung giá heo vẫn tương đối ổn định. Hôm nay giá heo dao động từ 75.000 - 83.000 đ/kg.
Thị trường đã bắt đầu hạ nhiệt, xu hướng giảm giá xuất hiện ở khắp các miền, có nơi giảm sâu tới 4.000 - 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá heo hơi ở những nơi cao nhất vẫn giữ mức 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/2 ghi nhận điều chỉnh khoảng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 15/2, thị trường Nam bất ngờ tăng giá mạnh trở lại, nhiều vùng cán mốc 80.000 đồng/kg. Trong khi đó tại miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000- 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/2 giá heo có thể sẽ không tiếp tục tăng cao. Hôm nay giá heo tiếp tục dao động ở mức 74.000 - 85.000 đ/kg
Giá heo hơi hôm nay 13/2 nguồn cung thịt heo ổn định, giá heo ba miền không còn bị đội giá. Hôm nay giá heo tiếp tục dao động ở mức 74.000 - 85.000 đ/kg
Giá heo hơi hôm nay 12/2ở các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu tăng nhẹ, cao nhất thị trường đạt 88.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi hôm nay ở miền Nam vẫn đứng yên
Giá heo hơi hôm nay 11/2 miền Bắc đồng loạt giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. 2 miền còn lại biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay, 10/2, đầu tuần tiếp tục chứng kiến thị trường miền Nam rớt giá sâu. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá heo hơi chỉ từ 77.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/2 bắt đầu tăng nhẹ trở lại ở một số địa phương. Giá heo hôm nay đang dao động ở mức 73.000 - 83.000 đ/kg
Giá heo hơi hôm nay 8/2, bất ngờ bật tăng trở lại, nhiều tỉnh cán mốc 83.000 - 84.000 đồng/kg, chủ yếu tại thị trường miền Bắc. Tại miền Trung và miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/2 bất ngờ bật tăng ở một vài địa phương miền Bắc, cao nhất thị trường đạt 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/2 bất ngờ bật tăng ở một vài địa phương miền Bắc, cao nhất thị trường đạt 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/2 nhiều nơi giảm nhẹ sau dịp tết nguyên đán. Giá heo cả nước vẫn đang giao dịch trong khoảng từ 78.000 - 82.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/2 tại miền Bắc tiếp tục giảm, trong khi giá heo tại miền Trung và miền Nam tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 3/2, giảm sâu 5.000 đồng/kg tại thị trường miền Bắc sau khi CP Việt Nam quyết định giảm 1.500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 02/2, vẫn hết sức im ắng mặc dù thị trường sau Tết đã đi vào hoạt động ổn định vài ngày nay. Tại Đồng Nai, giá heo hơi chỉ còn 78.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi 01/2 không có nhiều biến động dịp đầu năm mới. Giá heo cả nước giao dịch trong khoảng từ 78.000 - 85.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/1 miền Bắc ổn định trở lại sau vài ngày đi lên, hiện giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 80.000- 86.000 đồng/kg. 2 miền còn lại, không có biến động về giá.
Giá heo hơi hôm nay 30/1 ổn định dịp Tết nguyên đán 2020. Giá heo vẫn đang dao động ở mức khá cao khoảng từ 78.000 - 85.000 đ/kg.
Giáp Tết Canh Tý, do sức mua trên thị trường tăng nên giá heo hơi hôm nay 24/1 tăng nhẹ ở vài nơi nhưng vẫn ổn định quanh mức 78.000 - 85.000 đồng/kg, nguồn cung tương đối dồi dào.
Giá heo hơi hôm nay 23/1, tức 29 Tết, thị trường bất ngờ quay đầu giảm giá sâu. Miền Bắc giá heo giảm sâu từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong khi đó tại miền Nam, giá heo hơi tăng giảm trái chiều.
Giá heo hơi ít biến động ở nhiều nơi. Thị trường thịt heo Tết chưa sôi động do sức mua không tăng nên giá cả thịt heo bán lẻ không tăng thêm.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc bất ngờ giảm mạnh từ 1 – 4 giá xuống còn 84.000 đồng/kg. Tại miền Trung và miền Nam, giá heo ổn định hơn so với những ngày trước đó.
Giá heo hơi hôm nay 20/1, xuất hiện tình trạng tăng giảm trái chiều tại một số đại phương nhưng vẫn duy trì mức cao nhất là 88.000 đồng/kg, khó quay về mốc 90.000 đồng/kg trước Tết.
Giá heo hơi hôm nay 19/1 trái ngược với các năm trước, giá lợn hơi năm nay đang biến động khó lường và đang có xu hướng càng ngày càng giảm chứ không thấy có dấu hiệu tăng.
Giá heo hơi hôm nay 18/1 ghi nhận tiếp tục tăng nhẹ ở miền Bắc, miền Nam tiếp đà giảm. Mức giá heo hơi ổn định như hiện nay sẽ giúp thị trường bình ổn; người tiêu dùng không quá "sốc".
Giá heo hơi hôm nay 17/1 sát tết giá thịt heo tăng trở lại và dự đoán thị trường thịt sẽ duy trì giá khá cao. Đặc biệt ở thị trường miền Nam và miền Bắc, miền Trung có phần bình ổn hơn.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/1/2020 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều ghi nhận ở mức cao mang lại phấn khởi cho những hộ chăn nuôi dịp cuối năm âm lịch 2019.
Giá heo hơi những ngày cận tết có dấu hiệu tăng trở lại. Giá heo hơi miền Trung vẫn giữ mức khá ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 13/1 giá trên thị trường tương đối ổn định. Hôm nay giá heo vẫn dao động trong khoảng 76.000 - 85.000 đ/kg.
Tuần qua, sau đà giảm mạnh thì giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương phía Bắc, trong khi vẫn giảm mạnh liên tiếp tại khu vực miền Nam với nhiều nơi xuống dưới 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/1/2020 liệu sát tết giá heo hơi có tăng trở lại hay không? Hôm nay giá heo hơi chỉ dao động từ 76.000 - 85.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/1, sau nhiều ngày hạ nhiệt, tại một số địa phương giá heo đã có dấu hiệu tăng trở lại. Hôm nay, giá heo hơi cao nhất đạt 85.000 đồng/kg, thấp nhất ở mức 76.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/1 ghi nhận sự ổn định ở cả ba miền, dao động trong khoảng 78.000 - 86.000 đồng/kg. Mức giá này đã có sự cải thiện đảm bảo bình ổn thị trường về lâu dài.
Giá heo hơi hôm nay 8/1 ở nhiều địa phương tiếp tục xu hướng giảm, không còn địa phương nào có giá trên 90.000 đồng/kg, trong khi đó giá heo nhập bán ra phổ biến 33.000-35.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/1 thị trường vẫn tiếp tục hạ nhiệt. Đa số giá heo chỉ còn dao động trong khoảng 80.000 - 88.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/1 tiếp tục đồng loạt giảm giá. Đa số giá heo chỉ còn dao động trong khoảng 80.000 - 85.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/1 tiếp tục duy trì giảm giá sâu ở nhiều địa phương. Đa số giá heo chỉ còn dao động trong khoảng 80.000 - 85.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/12, Giá heo hơi tại nhiều địa phương nhanh chóng vượt qua ngưỡng 90.000 đồng/kg có thể vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tăng cao, nhanh chóng vượt mức 90.000 đồng/kg (ở nhiều địa phương), đẩy giá thịt heo thành phẩm đến tay người tiêu dùng tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 17/12 tăng theo từng ngày, miền Bắc sắp cán mốc 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, 2 miền còn lại cũng tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/12 tiếp tục tăng mạnh, đáng chú ý, nhiều nơi tại miền Bắc đã sắp cán mốc 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/10: Cả 3 miền đều có tín hiệu khởi sắc, trong đó miến Bắc tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với vài ngày trước.
Giá heo hơi hôm nay 30/10: Hai miền Bắc, Nam đồng loạt tăng vọt hứa hẹn đỉnh giá mới.
Giá heo hơi hôm nay 27/10: Theo ghi nhận, giá heo hơi hiện trong xu hướng giảm ở hai miền Nam, Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/10: Miền Bắc bất ngờ giảm, miền Nam đi vào ổn định mức giá tương đối cao.
Giá heo hơi hôm nay 24/10: Miền Bắc hôm nay tăng nhẹ, trong khi đó miền Nam tiếp tục giảm.
Giá heo hơi hôm nay 23/10: Miền Nam quay đầu giảm đến 5.000 đồng/kg, miền Bắc cũng giảm theo.
Giá heo hơi hôm nay 22/10: 3 miền trên cả nước bất ngờ lao dốc, miền nam có nơi giảm tới 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/10: Miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ở mức cao, miền Nam có xu hướng giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 19/10: Miền Bắc tiếp tục chững lại ở mức giá khá cao, một số tỉnh vùng biên đạt 65.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/10: Miền Nam tăng mạnh và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, miền Bắc chững lại ở mức giá cao.
Giá heo hơi hôm nay 16/10: Miền Nam bám sát miền Bắc đạt 62.000đ/kg, miền Trung cũng tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 15/10: Miền Bắc cán mốc 64.000 đồng/kg, miền Nam tiếp tục tăng và đang tiến sát mức giá heo hơi ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 14/10: Hai miền Nam, Bắc tuần qua tăng mạnh có nơi lên đến 10.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/10: Đà tăng trên cả nước, miền Bắc đang có mức giá cao nhất ở ngưỡng 60.000 - 64.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/10: Miền Nam có nơi tăng 10.000 đồng/kg, miền Bắc có xu hướng ổn định hơn.
Giá heo hơi hôm nay 11/10: Miền Bắc tiếp đà tăng mạnh sớm xác lập kỷ lục mới, miền Nam tăng nhanh ở nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 10/10: Miền Bắc không ngừng đà tăng, miền Nam xác lập kỷ lục giá mới.
Giá heo hơi hôm nay 9/10: Miền Bắc lên ngưỡng 61.000 đồng/kg, miền Nam tiếp tục thiết lập đỉnh giá mới.
Giá heo hơi hôm nay 8/10: Miền Bắc tiếp tục tăng cao sắp cán mốc 60.000 đồng/kg, miền Nam cũng tiếp tục đà tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 7/10: Miền Bắc tiếp tục tăng mạnh lên đỉnh giá mới, miền Nam cũng không ngừng tăng giá.
Giá heo hơi hôm nay 6/10: Miền Bắc tăng vọt kỷ lục, miền Nam rục rịch tăng giá.
Giá heo hơi hôm nay 4/10: Miền Bắc không ngừng tăng giá, miền Nam cũng ghi nhận tăng mạnh ở nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 3/10: Miền Bắc xác lập kỷ lục mới, miền Nam đạt mức giá 44.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/10: Miền Bắc bất ngờ tăng mạnh, miền Nam cũng chuyển biến tích cực.
Giá heo hơi hôm nay 1/10: Miền Nam biến động mạnh
Giá heo hơi hôm nay 30/9: Miền Bắc xuất hiện mức giá 50.000 đồng/kg, miền Nam đang ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 25/9: Miền Nam đang tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, miền Bắc ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 20/9: Miền Nam giảm sốc 5.000 đồng/kg, miền Bắc giá heo đột nhiên lao dốc.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 19/9: Miền Nam có nơi tăng vọt hứa hẹn mặt bằng mức giá mới. Miền Bắc vẫn lặng sóng, không có biến động.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 17/9: Miền Bắc chuyển biến tích cực, miền Nam nhích nhẹ sau nhiều ngày ảm đạm.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 15/9: Miền Bắc vẫn đứng vững ngôi vua với mức giá 45.000 - 50.000 đồng/kg. 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam chững lại.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 14/9: Miền Bắc vẫn giữ mức giá cao, miền Nam chững lại, trầm lắng.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 13/9: Miền Bắc và miền Nam đã ổn định trở lại. Miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao, từ 46.000 đồng/kg – 48.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 11/9: Giá heo hơi tại miền Bắc khá ổn định với mức giá cao nhất cả nước. Miền Nam tăng giảm thất thường quanh ngưỡng 37.000 – 41.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 6/9: Giá heo có xu hướng chững lại, Miền Bắc nhiều nơi giảm nhẹ, Miền Nam cũng có nhiều biến động.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 4/9: Miền Bắc tái lập đỉnh giá 50.000 đồng/kg, miền Nam duy trì giá cao.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 3/9: Miền Bắc chạm mốc 47.000 đồng/kg, Miền Nam vẫn giữ mức giá ổn định.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 31/8: miền Bắc hiện vẫn đang ở trên đỉnh với mức giá 48.000 đồng/kg. Miền Nam tăng giá không ngừng.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 30/8: Miền Bắc vẫn duy trì mức giá cao. Miền Trung và miền Nam có sự tăng nhẹ ở một số tỉnh.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 29/8: Miền Nam tăng đều, sắp đuổi kịp miền Bắc. Miền Trung vẫn tương đối ổn định dù có ghi nhận sự giảm nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 28/8: Tăng, giảm trái chiều. Miền Bắc có xu hướng tăng từng ngày. Miền Nam giảm nhẹ ở các tỉnh.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/8: Miền Bắc vẫn giữ mức cao nhất. Miền Bắc có nơi 53.000 đồng/kg, miền Nam duy trì mức giá 34.000-41.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/8: Miền Bắc tăng mạnh, chạm mốc 52.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Trung và miền Nam cũng tiếp tục đà tăng.
Giá heo hơi hôm nay 21/8 tăng mạnh trên cả nước. Tại miền Bắc có nơi đạt 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/8 tại miền Bắc chững lại, nhưng vẫn đạt trên 45.000 đồng/kg, đảm bảo nông dân có lãi. Trong khi đó miền Nam có đột phá về giá, chạm ngưỡng 40.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/8 tại miền Bắc cao nhất cả nước, có nơi đạt 52.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Trung và miền Nam tiếp tục đà tăng giá.
Giá heo hơi hôm nay 17/8 tại miền Nam tăng mạnh, có nơi đạt 42.000 - 43.000 đồng. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì đà tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 16/8 tại miền Bắc hiện cao nhất cả nước, gần như toàn bộ miền Bắc giá heo đều trên 45.000 đồng/kg. Tại miền Nam giá heo có nơi tăng tới 4 giá.
Giá heo hơi hôm nay 15/8 dự báo có thể lên tới 55.000 đồng/kg ở miền Bắc. Miền Trung và miền Nam vẫn tiếp tục đà tăng.
Giá heo hơi hôm nay 14/8 tại miền Bắc cán mốc 52.000 đồng/kg. Miền Trung và miền Nam tiếp tục đà tăng.
Giá heo hơi hôm nay 13/8 tại hai miền Bắc, Nam tăng mạnh, có nơi tăng tới 4 giá. Trong khi đó miền Trung ít biến động hơn.
Giá heo hơi hôm nay 12/8 tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh, có nơi xấp xỉ 50.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung và miền Nam có xu hướng tăng nhẹ
​Giá heo (lợn) hơi hôm nay 9/8 tại miền Bắc có nơi lên tới 49.000 đồng/kg. Tại miền Nam, có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 8/8 khởi sắc ở cả 3 miền trên cả nước. Tại miền Nam, có Vĩnh Long tăng tới 5 giá.
Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại mền Bắc và miền Trung có nơi tăng tới 3 giá. Trong khi đó giá heo tại miền Nam chưa thể khởi sắc.
Giá heo hơi hôm nay 6/8 tại miền Bắc chạm ngưỡng 45.000 đồng/kg. Tại miền Nam giá heo giảm xuống mức khá sâu là do nhiều trại heo thịt tại Đồng Nai đua nhau bán heo để "chạy" dịch.
Giá heo hơi hôm nay 5/8 ghi nhận sự khởi sắc ở hai miền Bắc - Nam. Trong khi đó, miền Trung không có nhiều biến động về giá heo hơi.
Giá heo hơi hôm nay 3/8 tại miền Bắc cao nhất cả nước, có nơi đạt 42.000 đồng/kg. Miền Nam có biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay (2/8) tại miền Bắc có xu hướng khởi sắc, miền Trung chênh lệch tới 10.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 31/7 tại miền Bắc giảm nhẹ 2 giá, miền Nam tiếp tục ảm đạm dù đà giảm đã có dấu hiệu chững lại.
Giá heo hơi hôm nay 30/7 tại miền Nam tiếp tục đà giảm do dịch bệnh phức tạp. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc giá heo bình quân đang cao nhất cả nước.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 29/7 tại miền Nam thấp nhất cả nước, hộ chăn nuôi chấp nhận bán rẻ. Các tỉnh miền Trung có biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 27/7 tại miền Nam tiếp tục chạm đáy. Trong khi đó miền Bắc có giá heo hơi cao nhất cả nước nhưng nhiều hộ không còn heo để bán.
Giá heo hơi hôm nay 25/7 tại miền Bắc ổn định, miền Nam khởi sắc ở một vài nơi.
Giá heo hơi hôm nay 24/7 tại miền Bắc đã chặn đà giảm so với ngày hôm qua, Trong khi đó, các tỉnh miền Nam có những biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Bắc đã dứt được đà giảm giá. Tuy nhiên khu vực miền Nam có hiện tượng khan nguồn hàng.
Giá heo hơi hôm nay 22/7 tại miền Bắc có nơi giảm tới 3 giá như Yên Bái. Trong khi đó các tỉnh miền Nam dần ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 20/7 tại miền Nam ảm đạm, miền Bắc tiếp tục cao nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 19/7 tại miền Bắc tiếp đà tăng, thương lái tranh nhau mua vì nguồn cung khan hiếm.
Giá heo hơi hôm nay 18/7 tại miền Bắc vẫn ở mức cao nhất cả nước. Trong khi đó giá heo hơi tại miền Nam đã dần phục hồi.
Giá heo hơi hôm nay 16/7 tại miền Bắc tăng nhẹ. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh miền Nam rất thấp, chỉ đạt từ 28.000 - 32.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh khu vực miền Bắc đạt 38.000 - 44.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/7 đà tăng chững lại trên cả nước. Miền Bắc có mức giá trung bình cao nhất cả nước, có nơi đạt 44.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/7 duy trì đà tăng trên cả nước. Miền Bắc có nơi chạm mốc 46.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/7 tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Miền Bắc có nơi tăng mạnh, đạt mức 45.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/7 tại miền Trung giảm tới 7.000 đồng/kg. Miền Bắc vẫn tiếp tục tăng giá từ 1.000 - 2.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/7 sau nhiều ngày giảm giá liên tiếp, đến hôm nay giá heo hơi miền Nam đã chấm dứt đà giảm.
Giá heo hơi hôm nay 6/7 tại Miền Bắc tiếp tục khởi sắc, có nơi tăng 2 giá. Trong khi đó, tại thị trường miền Nam, nhiều nơi giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 5/7 tại miền Bắc có một số nơi phục hồi. Tuy nhiên các tỉnh miền Nam lại có biến động trái chiều và hiện vẫn đang thấp nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 3/7 tiếp tục giảm trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Có nơi giảm tới 7.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 2/7 ghi nhận sự lao dốc trên cả nước. Dù nguồn cung heo trong dân tại miền Bắc hiện không còn nhiều nhưng lại được bổ sung từ miền Bắc và miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay 1/7 tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng khởi sắc. Trong khi đó miền Nam tiếp tục giảm giá tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 28/6 tại miền Bắc có nơi giảm tới 3 giá. Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt 500 ngàn tấn thịt heo vào cuối năm nay.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/6 tại miền Bắc chững lại, miền Nam tiếp tục giảm giá. Cả nước chỉ có miền Trung ổn định về giá.
Giá heo hơi hôm nay 26/6 tiếp tục đi xuống trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, có nơi giảm tới 3 giá. Trong khi đó, dịch tả heo đã lan ra 60/63 tỉnh thành.
Giá heo hơi hôm nay 25/6 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm giá. Trong khi đó miền Nam có biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 24/6 tiếp tục đà giảm giá trên cả 3 miền trong ngày đầu tuần. Miền Bắc là khu vực có giá heo hơi bình quân cao nhất.
Giá heo hơi hôm nay 22/6 tại miền Bắc biến động trái chiều. Tại miền Nam giá heo tiếp tục lao dốc, chỉ còn dao động từ 34.000 – 38.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/6, sau một thời gian tăng giá rồi chững lại, đến nay, giá heo hơi lại đồng loạt giảm nhẹ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền.
Giá heo hơi hôm nay 20/6 tại miền Bắc và miền Nam đồng loạt giảm giá, mứ cgiarm giao động từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/6 sau gần 2 tuần đi lên, giá heo hơi trên cả nước tạm dứt đà tăng vì các hộ chăn nuôi đua nhau bán lợn để chạy dịch.
Giá heo hơi hôm nay (17/6) ghi nhận nhiều biến động trái chiều. Các tỉnh miền Bắc đang có giá bình quân tốt nhất cả nước là 38.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/6 tại miền Trung tăng tới 5.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Nam biến động nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 12/6 tại miền Bắc đã quay đầu đi xuống. Trong khi đó tại miền Nam giá heo vẫn tăng, nhiều nơi còn 'cháy' hàng.
Giá heo hơi hôm nay 11/6 miền Bắc có nơi đã tăng lên hơn 40.000 đồn/kg. Tuy nhiên, theo khuyến cáo chuyên gia, người chăn nuôi chưa vội tái đàn.
Giá heo hơi hôm nay 10/6 tại miền Bắc đang ở mức cao nhất cả nước, miền Trung nhiều nơi dưới 30.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/6 miền Bắc tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương, có nơi tăng tới 5.000 đồng/kg. 2 miền còn lại cũng bắt đầu phục hồi.
Giá heo hơi hôm nay 7/6 tại miền Bắc tiếp tục tăng cao, nhiều nơi tăng từ 4.000 – 5.000 đồng/kg. Miền Trung và miền Nam không có nhiều biến động.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 5/6 có tăng nhẹ ở miền Bắc. Miền Trung có nơi tăng tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 4/6 tại miền Bắc bất ngờ tăng nhẹ, miền Nam tiếp tục duy trì đà giảm giá.
Hiện giá lợn hơi toàn miền Bắc đang ở mức thấp nhất cả nước, dao động trong khoảng 23.000 - 30.000 đồng/kg.
​Giá heo hơi hôm nay 1/6 tại các tỉnh miền Nam có xu hương giảm sâu trên diện rộng, có nơi xuống 4 giá.
Giá heo hơi hôm nay 31/5 tiếp tục duy trì ở mức thấp trên cả 3 miền, chưa có dấu hiệu phục hồi.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 30/5 tại hai miền Nam - Bắc có nhiều biến động, xu hướng chính là giảm giá bán so với ngày hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 29/5 tại miền Bắc đang ở mức thấp nhất cả nước, miền Nam có nơi giảm tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/5 tại hai miền Nam - Bắc tiếp tục đà giảm. Tại miền Nam, một số nơi xuống dưới mức 30.000 đồng/kg. Đây là mức giá gần chạm giá sàn xảy ra hồi đợt khủng hoảng thừa thịt lợn cách đây 2 năm.
Giá heo hơi hôm nay 27/5 tại miền Bắc ở mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay, duy trì từ 25.000 - 35.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 23/5 tại 2 miền Bắc - Nam có xu hướng giảm nhẹ, miền Trung giá không thay đổi so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại miền Nam tăng nhẹ, miền Bắc tiếp tục giảm mạnh và hiện ở mức thấp nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 21/5 tại miền Nam chấm dứt đà giảm, rục rịch đi lên. Trong khi đó, miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp tục giảm giá.
Giá heo hơi hôm nay 18/5 tiếp tục đà giảm giá trên cả nước. Miền Nam có nhiều tình giảm 3.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/5 tiếp tục giảm trên cả 3 miền. Nhiều tỉnh miền Nam giảm từ 10.000 - 12.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 5.
Giá heo hơi hôm nay 16/5 ghi nhận nhiều nơi xuống dưới 30.000 đồng/kg do ảnh hưởng của dịch tả lợn lan rộng.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 14/5, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nhiều nơi trên cả nước giảm tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/5 chưa dứt đà giảm giá trên cả nước. Miền Bắc là khu vực có giá heo thấp nhất khi nhiều nơi dưới 30.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/5 tại miền Nam giảm mạnh tới 3 giá do dịch tả lợn châu Phi. Mức giá tại các tỉnh miền Bắc và Miền Trung không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 10/5 tiếp tục đà lao dốc trên cả 3 miền. Tại nhiều tỉnh miền Bắc, giá heo đã xuống dưới mức 30.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 8/5 ghi nhận giảm giá trên cả nước, nhiều tỉnh miền Trung giảm tới 4 giá.
Giá heo hơi hôm nay 7/5 tiếp tục đi xuống, dịch tả châu Phi đã xuất hiện tại ‘thủ phủ’ chăn nuôi Đồng Nai dấy lên nhiều lo ngại.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 6/5 chưa thể phục hồi vì dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.
Giá heo hơi hôm nay 3/5 tiếp tục đà giảm trên cả nước. Đặc biệt giá lao dốc ở Đồng Nai vì tin đồn thất thiệt.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 26/4 ghi nhận cả nước cùng lao dốc, nhiều nơi giảm 3 - 4 giá.
Giá heo hơi hôm nay 23/4 chênh lệch giữa 2 miền đang tăng cao. Ở các tỉnh phía Bắc, giá vẫn thấp hơn so với miền Trung và miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay 13/4 tại miền Bắc tiếp tục lao dốc, miền Nam tăng giá, là khu vực giá cao nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 12/4 tại các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ sau nhiều ngày tăng giá. Trong khi đó, tại Huế, các cơ quan chức năng vừa phát hiện ổ dịch thứ 3.
Giá heo hơi hôm nay 26/2 tiếp tục xu hướng giảm mạnh trên cả nước sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Thanh Hoá.
Giá heo hơi hôm nay 24/2 tại miền Bắc liên tiếp lao dốc do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó miền Nam là khu vực có giá cao nhất cả nước.
​Giá heo (lợn) hơi hôm nay 20/2 tiếp tục đà giảm do xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở miền Bắc. Tại miền Nam giá heo có biến động nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 19/2 tại miền Bắc giảm nhẹ, miền Nam tăng mạnh, có nơi đạt kỷ lục 57.000 đồng/kg heo hơi.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 1/2 tại miền Bắc có nơi giảm 2 giá, miền Trung, miền Nam ổn định trong ngày 27 Tết.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 31/1: Miền Bắc giảm nhẹ 2 giá, miền Trung tăng mạnh tới 3 giá ở một số tỉnh, thành phố.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 30/1 giữ mức ổn định ở các tỉnh miền Bắc, Nam. Trong khi đó miền Trung liên tục tăng dịp cận Tết.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 29/1 bất ngờ phục hồi trên cả 3 miền sau một ngày đồng loạt giảm giá.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 28/1 đồng loạt giảm nhẹ trên cả 3 miền trong ngày 23 tháng tháng Chạp, ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/1 có nhiều biến động do vào dịp cận Tết nhu cầu tăng cao.
Giá heo lợn hơi hôm nay 25/1 tại miền Bắc tăng nhẹ, miền Trung, Tây Nguyên ổn định về giá. Trong khi đó tại miền Nam có nơi giảm 2 giá.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 23/1 có xu hướng tăng ở miền Bắc và miền Trung, có nơi tăng tới 4 giá. Trong khi đó miền Nam giá giảm nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 22/1 trên cả nước có nhiều biến động, trong khi Miền Bắc quay đầu giảm 2 giá thì miền Nam tăng nhẹ 1 giá ở nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 21/1 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã tiếp tục đà tăng giá, vượt ngưỡng 50.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 20/1 tại miền Bắc tăng liên tiếp cả tuần, miền Trung có nhiều biến động.
Giá heo hơi hôm nay (19/1) báo tăng chủ yếu ở miền Trung và miền Nam, với biên độ dao động là khoảng 1.000 - 3000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/1 tăng mạnh ở miền Trung, một số tỉnh tăng đến 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại miền Nam giá heo lại bất ngờ quay đầu giảm.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 17/1 tiếp tục đà tăng tại miền Bắc, trong khi đó miền Trung và miền Nam có xu hướng đi ngang.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 16/1 tăng đồng loạt trên cả nước. Đặc biệt tại miền Trung có nơi tăng đến 3.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 15/1 tiếp tục đà tăng tại miền Bắc do nguồn cung thị trường không còn dồi dào. Miền Trung và miền Nam tiếp tục ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 14/1 miền Bắc tăng nhẹ, nhiều tỉnh ồ ạt xuất heo do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 13/1 chấm dứt đà tăng giá ở miền Bắc, miền Trung giảm giá do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng.
Giá heo hơi hôm nay 11/1 tại miền Bắc vẫn tiếp tục đà tăng. Trong đó, Hải Dương tăng tới 3.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 10/1 ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao sau khi 'nhảy' 4 giá vào ngày hôm qua.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 9/1 tại miền Bắc tăng mạnh trở lại, nhiều nơi tăng tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 8/1 tại thị trường miền Bắc và miền Trung có xu hướng tăng. Trong khi đó thị trường miền Nam lại giảm 2.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 7/1 có xu hưởng ổn định ở miền Bắc và miền Trung, miền Nam giảm nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 6/1 tại miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ vào cuối tuần. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi tăng trở lại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 5/1 tại miền Trung giảm mạnh 3.000 đồng/kg, miền Bắc tăng nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 4/1 ở miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ ở mức 2.000 đồng/kg, miền Nam quay đầu giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 3/1 trên cả nước giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 2/1, bệnh lở mồm giảm nhẹ ở một số địa phương. Trong khi đó dịch lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh trên cả nước.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 1/1 giảm mạnh 2.000 đồng/kg trong ngày đầu năm mới ở một số tỉnh miền Bắc.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 31/12 không có nhiều biến động về giá, thị trường ổn định ngày cuối năm.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 30/12 có biến động nhẹ do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 29/12 có xu hướng giảm ở cả 3 miền trên cả nước trong ngày cuối năm.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 27/12 có nhiều biến động, một số tỉnh tăng nhẹ 2.000 đồng/kg, nhiều nơi lại giảm khoảng 1.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 26/12 tại miền Bắc có nơi giảm mạnh 2.000 đồng/kg ngày cuối năm. Trong khi đó, giá heo ở miền Trung, miền Nam không có nhiều biến động.
​Giá heo hơi hôm nay (25/12) giảm nhẹ ở miền Nam, trong khi đó lại có xu hướng tăng khoảng 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh miền Bắc.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay 24/12 có giảm nhẹ tại một số tỉnh, thành phố của niềm Nam. Mức giá tại miền Bắc và Trung không có nhiều biến động.
Theo ghi nhận thị trường, giá heo (lợn) hơi hôm nay 23/12 tại cả ba miền không có nhiều biến động. Miền Bắc vẫn là nơi có mức giá thấp nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 22/12 có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh miền Bắc, miền Nam phục hồi giá tốt.
Giá heo hơi hôm nay 21/12 có xu hướng giảm nhẹ trên cả nước. Hiện, giá heo hơi tại khu vực miền Nam vẫn cao nhất cả nước.
Theo ghi nhận thị trường, giá heo hơi hôm nay (20/12) không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Khu vực duy nhất ghi nhận có sự biến động về giá là một số tỉnh miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay (18/12) không có nhiều biến động, một số tỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở miền Bắc và miền Trung.
Giá heo hơi hôm nay 17/12 tại miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ, nhưng tại miền Nam có nhiều địa phương tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay (16/12) trên cả nước không có nhiều biến động, trong khi đó tuần qua thị trường liên tục ghi nhận sự đi xuống về giá bán.
Giá heo hơi hôm nay 15/12 tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm 2.000 - 3.000 đông/kg, miền Nam có biến động nhẹ.
Theo ghi nhận thị trường, giá heo hơi hôm nay 12/12 tại miền Nam hôm nay giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, vùng miền khác giá heo ổn định.
Giá heo hơi hôm nay (9/12) tại miền Bắc có nơi giảm còn 40.000 đồng/kg như Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Khoảng 1 tuần nay giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 7/12 trên địa bàn cả nước tương đối ổn định, một số nơi có sự tăng-giảm nhưng không nhiều.
Giá heo hơi hôm nay 6/12 tại miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động. Tuy nhiên, ở miền Trung lại tiếp tục đà tăng, có nơi tăng 2.000 đồng/kg tới 3.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/9, dự báo ba miền trên cả nước tiếp tục đà tăng. Đáng chú ý, hai miền Bắc và miền Trung vẫn trên đà tăng cao nhất 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/9, dự báo tiếp tục đà tăng. Miền Bắc tiếp tục tăng khoảng 500 - 1.000 đồng, hai miền Trung - Nam vẫn duy trì ổn định tăng trong mức giá cao.
Giá heo hơi hôm nay 17/9, dự báo các khu vực trên cả nước tiếp tục đà tăng. Đáng chú ý, các tỉnh miền Bắc cao nhất đang ở mức 55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9, dự báo các khu vực trên cả nước tiếp tục đà tăng. Đáng chú ý, miền Bắc có nơi đã cán mốc 55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/9, dự báo các khu vực trên cả nước tiếp tục đà tăng. Đáng chú ý, các tỉnh miền Bắc tăng cao nhất 3.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/9, ba miền trên cả nước vẫn trong đà tăng tích cực, cao nhất miền Bắc tăng 3.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 12/9 tiếp tục tăng cao và biến động tại 3 miền trên cả nước. Hiện giá heo cao nhất ở Thái Nguyên với 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/9 được dự báo vẫn trên đà tăng, cao nhất đang ở mức 54.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/9 sẽ tăng cao ở hai miền Bắc và Nam và có thể giá heo hơi trong nước sẽ thiết lập kỷ lục mới, cao nhất lên tới 54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/9 dự báo sẽ đồng loạt tăng đều trên cả nước. Đáng chú ý, trước đó ngày 8/9 có nơi đã tăng tới 3.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/9 tiếp tục tăng trở lại. Đáng chú ý, ghi nhận tại thị trường miền Nam, giá heo hơi đang biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 7/9 được dự báo tiếp tục sẽ tăng do nhu cầu tại một số nước tăng trong khi nguồn cung bị thắt chặt.
Giá heo hơi hôm nay 6/9, dự báo các khu vực trên cả nước tiếp tục có những biến động tăng trở lại.
Giá heo hơi hôm nay 5/9, dự báo các tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng giá bán, tại hai miền Trung và miền Nam cũng có biến động nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 4/9, các khu vực trên cả nước đã kết thúc những ngày biến động thất thường, giá heo có dấu hiệu “hạ nhiệt” sau thời gian giá rất cao.
Giá heo hơi hôm nay 3/9, sau khi liên tiếp tăng cao trong thời gian dài, giá heo hơi bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Dự báo, giá heo trong nước sẽ có xu hướng "hạ nhiệt" trong một vài tháng tới.
Giá heo hơi hôm nay 2/9, các khu vực trên cả nước sau đợt tăng giảm đột ngột, dự báo giá heo tại các tỉnh dần đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo của người dân ngày nghỉ lễ 2/9.
Giá heo hơi hôm nay 1/9, dự báo các khu vực trên cả nước có dấu hiệu khởi sắc. miền Bắc tiếp tục chuyển biến tăng, hai miền còn lại đã ổn định mức giá cao.
Giá heo hơi hôm nay 31/8, dự báo khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ biến động tích cực tăng trở lại. Miền Trung không mấy khả quan khi giá có khả năng sẽ giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 30/8, miền Bắc tiếp tục đà tăng, trong khi đó hai miền Trung - Nam lại có xu hướng giảm.
Giá heo hơi hôm nay 29/8, các khu vực trên cả nước đang biến động nhẹ. Ghi nhận giá có xu hướng giảm ở hai miền Bắc, Trung. Miền Nam vẫn tương đối ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 28/8, tại các khu vực trên cả nước những ngày qua biến động lên xuống thất thường.
Giá heo hơi hôm nay 27/8, ở các khu vực trên cả nước những ngày qua đang chững lại sau một thời gian tăng mạnh. Mức giá ở cả ba miền không chênh lệch nhiều.
Giá heo hơi hôm nay 26/8, dự báo các khu vực trên cả nước có sự chuyển biến tăng nhẹ và ghi nhận sự phục hồi ở các tỉnh trên cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 25/8, dự báo sẽ sớm ổn định theo đà tăng. Ghi nhận, các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, hai miền còn lại điều chỉnh ổn định hơn.
Giá heo hơi hôm nay 24/8, dự báo các khu vực trên cả nước sẽ tăng trở lại. Đáng chú ý, các tỉnh miền Bắc trong đó Phú Thọ sẽ tăng khoảng 1.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 23/8 vẫn giảm đều trên cả nước. Thị trường heo hơi ghi nhận hầu hết các tỉnh khu vực ở miền Bắc và miền Trung đang giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 22/8, các khu vực trên cả nước tiếp tục đà giảm, các tỉnh miền Bắc giảm sâu 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/8 đồng loạt giảm so với hôm qua. Trong đó, miền Bắc có nơi giảm sâu tới 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/8, Miền Bắc tiếp tục giảm trong khi đó miền Nam đang phục hồi tăng nhẹ trở lại.
Giá heo hơi hôm nay 19/8, tại các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục đà giảm, dự báo xu hướng này chưa thể dừng lại, hai miền còn lại sẽ biến động nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 18/8, tại các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục sụt giảm, trong khi đó tại miền Trung ghi nhận đang dần phục hồi khả quan hơn.
Giá heo hơi hôm nay 17/8, dự đoán sẽ giảm đặc biệt là miền Bắc do ảnh hưởng của bão. Hứa hẹn, sau bão giá heo khả năng sẽ nhích tăng trở lại.
Giá heo hơi hôm nay 16/8, ghi nhận tại các tỉnh 3 miền Bắc – Trung – Nam đều nằm trong xu hướng tụt dốc, giảm sâu.
Giá heo hơi hôm nay 15/8, ghi nhận tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục trượt dốc. Hiện giá heo phổ biến tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 – 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/8 tiếp tục xu hướng giảm nhẹ sau khi chạm mốc kỷ lục 37.000 đồng/kg ở thị trường miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 13/8, cả nước vẫn duy trì mức giá tốt sau những biến động trong tuần. Hiện mức giá cả hai miền đang dao động trong ngưỡng 49.000 -56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/8 ghi nhận những biến động trái chiều giữa hai miền Bắc – Nam vẫn chưa dừng lại, miền Bắc liên tục giảm mạnh dưới mức 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/8 hứa hẹn những biến động trái chiều khi miền Bắc đang có xu hướng giảm nhẹ, miền Nam lại bất ngờ duy trì đà tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay trên địa bàn cả nước đang ở mức giá cao. Tuy nhiên, hai miền Bắc - Nam đang có sự thay đổi trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay tại các địa phương trên cả nước bắt đầu điều chỉnh ổn định, nhưng hiện giá heo vẫn đang ở mức giá cao, phổ biến là mức giá trên 50.000 đồng/kg.
Cập nhật giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Bắc có sự biến động giảm nhẹ do hiệu ứng tâm lý sau khi tăng kỷ lục.
Cập nhật giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương đang có giá cao kỷ lục, do mất cân đối cung - cầu.
Giá heo hơi hôm nay 3/8 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có xu hướng quay đầu giảm. Tuy nhiên, giá chỉ giảm nhẹ và vẫn có lợi cho người nuôi.
Cập nhật giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương có các biến động lên xuống trái chiều. Trong đó, một số tỉnh miền Bắc đã báo giá giảm 1.000 đồng.
Giá heo hơi hôm nay 1/8 duy trì ổn định trên cả nước quanh mức giá 50.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo nước ta cao thứ 2 thế giới sau Hàn Quốc.
Giá heo hơi tăng kéo theo giá thịt lợn tăng trong ngày hôm nay. Giá heo hơi hôm nay 31/7 vẫn dao động ở mức 50.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục kéo dài đà tăng trong gần 5 tuần liên tiếp. Nhiều địa phương chạm ngưỡng 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 25/7 ở miền Bắc vẫn đang ở mức giá cao nhất cả nước, có địa phương giá heo đã chạm mốc 56.500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/7 vẫn tiếp diễn chuỗi đà tăng trong suốt 1 tháng qua. Đáng chú ý, giá lợn cả ba miền đều chạm mức cao, trên 50.000 đồng/kg.
Giá heo hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục tăng nhẹ. Hiện tại, giá lợn ở hai miền Trung – Nam có nhiều địa phương tăng 2.000 – 3.000 đồng.
Giá heo hơi (giá lợn hơi) hôm nay 21/7 bước vào giai đoạn ổn định sau chuỗi tăng. Tại miền Bắc, Nam Định là tỉnh duy nhất 1.000đ, đạt ngưỡng 55.000đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/7 vẫn đang duy trì ở mức cao, có nơi lên tới 55.000 đồng/kg, tăng lên khoảng 500 - 2.000 đồng/kg so với hôm trước.
Giá heo hơi hôm nay 18/7 vẫn duy trì ở mức cao trên cả 3 miền, trung bình ở mức 50.000 đồng/kg. Cùng với đó, giá lợn con cũng tăng theo nhiều lần.
Giá heo hơi hôm nay 17/7 tại cả ba miền vẫn duy trì ở mức cao, trong đó, miền Bắc vẫn là khu vực có mức giá lợn tốt nhất cả nước, dao động từ 52.000– 54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/7 tăng đều trên cả ba miền. Đáng chú ý, giá lợn hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại Ninh Bình đạt 55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc chững lại. Trong khi đó giá heo tại miền Trung và Nam không có nhiều biến động.
Giá heo hơi hôm nay 19/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung ổn định. Trong khi đó giá heo tại miền Nam thấp nhất so hai miền còn lại.
Giá heo hơi hôm nay 18/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm. Trong khi đó giá heo tại miền Nam ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 17/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc chưa dứt đà giảm. Giá heo hơi tại miền Trung tăng nhẹ; giá heo tại miền Nam biến động.
Giá heo hơi hôm nay 15/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc vẫn giảm. Giá heo hơi tại miền Trung ít biến động; giá heo tại miền Nam tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 15/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc có xu hướng giảm. Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam nhiều nơi cũng giảm.
Giá heo hơi hôm nay 14/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tăng nhẹ. Giá heo hơi tại miền Trung ổn định, trong khi giá heo ở miền Nam khởi sắc.
Giá heo hơi hôm nay 13/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc ảm đạm. Trong khi đó giá lợn hơi tại miền Trung và miền Nam ít có biến động lớn.
Giá heo hơi hôm nay 12/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tăng nhẹ. Trong khi đó giá lợn hơi tại miền Trung giảm nhẹ, giá heo miền Nam ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 11/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó giá lợn hơi tại miền Trung có vài biến động.
Giá heo hơi hôm nay 10/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng tăng nhẹ. Giá heo tại miền Nam tiếp tục biến động.
Giá heo hơi hôm nay 9/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm giá, ít biến động trên thị trường. Giá heo tại miền Nam có ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 8/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung ổn đinh. Trong khi đó, giá heo tại miền Nam có xu hướng tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 7/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung khó tăng khi thị trường ảm đạm. Ngược lại, giá heo tại miền Nam hiện khá ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 6/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc giảm nhẹ. Trong khi đó giá heo tại miền Trung và miền Nam ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 5/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung ổn định. Tại miền Nam giá heo vẫn trong xu hướng giảm.
Giá heo hơi hôm nay 4/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tiếp tục biến động, có xu hướng giảm. Tại miền Trung và miền Nam giá heo cũng giảm.
Giá heo hơi hôm nay 3/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc ổn định, miền Nam nhiều biến động. Duy nhất tại miền Trung có xu hướng tăng.
Giá heo hơi hôm nay 2/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam xuống giá, hiện đang ở mức thấp sau dịp Tết Nguyên đán.
Giá heo hơi hôm nay 1/3, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tăng nhẹ trước rằm tháng Giêng. Trong khi đó giá heo tại miền Trung và miền Nam ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 28/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc thị trường ổn định. Trong khi đó giá heo tại miền Nam tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 27/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc và miền Nam có xu hướng đi xuống. Tại miền Trung giá heo hơi ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 26/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Trong khi đó giá heo miền Nam ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 25/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc có dấu hiệu sụt giảm do nhu cầu người tiêu dùng chưa cao. Trong khi đó giá heo miền Nam tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 24/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc và miền Trung tăng cao, giá heo miền Nam có dấu hiệu tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 23/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại khu vực miền Bắc và miền Trung sau nhiều ngày tăng đã chững lại, giá heo miền Nam ở mức thấp.
Giá heo hơi hôm nay 22/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất giá heo tại khu vực miền Bắc và miền Trung tăng cao đột biến, riêng miền Nam giá heo ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 21/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất giá heo tại một số nơi đã tăng lên so với thời điểm trong Tết, cao nhất tại miền Trung.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 20/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc và miền Trung giữ đà tăng cao. Khu vực miền Nam giá heo ổn định.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 19/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất ở 3 miền bắt đầu tăng cao, một số địa phương giá heo có thể lên tới 37.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 18/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất ít biến động; tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thương lái bắt đầu gom hàng lấy may đầu năm.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 13/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại nhiều nơi tăng giá dịp cận Tết; đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 11/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc duy trì đà tăng dịp cận Tết. Khu vực miền Trung và miền Nam tín hiệu tích cực.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 10/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tiếp tục xu hướng tăng nhẹ dịp cận Tết. Khu vực miền Trung và miền Nam ổn định.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 8/2, theo nhận định thị trường giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ. Trong khi đó giá heo ở miền Nam giảm 2.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 7/2, theo nhận định thị trường giá heo hơi miền Bắc hôm nay chững lại so với các phiên trước đó. Giá heo tại miền Trung và miền Nam biến động nhẹ.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 6/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc cao nhất cả nước, mức giá tối đa tại các tỉnh giáp biên giới là 37.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 5/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc nằm trong khoảng từ 33.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 4/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc đang có mức giá cao dao động quanh 35.000 đồng.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 3/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc khá ổn định, duy trì phổ biến ở mức 33.000-36.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 2/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất bất ngờ tăng cao ở miền Trung với giá lên tới 38.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 1/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc tiếp tục dấu hiệu tăng cao với giá lên tới 37.000 đồng/kg.