Thứ năm, 28/05/2020 | 21:51
RSS
kết quả xổ số
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 28/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 28/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSBDI 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định (XSBDINH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 28/5/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/5/2020
Xổ số miền nam - XSAG 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang (XSAG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/5/2020
Xổ số miền nam - XSTN 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) được quay thưởng hôm nay vào lúc 16h15 thứ 5 ngày 28/5/2020.
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 27/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 27/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKH 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 27/52020
Xổ số miền Trung - XSDNG 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 27/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/5/2020
Xổ số miền nam - XSDN 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN) được quay thưởng vào lúc 16h15 thứ 4 ngày 27/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 26/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 26/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSQNA 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam (KQ XSQNA) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/5/2020
Xổ số miền Trung - XSDLK 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắc Lắc (KQ XSDLK) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/5/2020
Xổ số miền nam - XSBL 26/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBT 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 25/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 25/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSPY 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên (KQXSPYEN) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 25/5/2020
Xổ số miền Trung - XSHUE 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 25/5/2020
Xổ số miền nam - XSCM 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau (XSCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 hôm nay thứ 2 ngày 25/5/2020
Xổ số miền nam - XSDT 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp (XSDT) được quay thưởng vào lúc 16h15 hôm nay thứ 2 ngày 25/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 25/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 24/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 24/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 24/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKH 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 24/52020
Xổ số miền nam - XSDL 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2020
Xổ số miền nam - XSKG 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG) được quay thưởng vào lúc 16h15 hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2020
Xổ số miền nam - XSTG 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 23/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 23/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSDNO 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông (KQ XSDNO) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 23/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQNG 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQ XSQNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 23/5/2020
Xổ số miền Trung - XSDNG 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 23/5/2020
Xổ số miền nam - XSHG 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng thứ 7 vào lúc 16h15 ngày 23/5/2020
Xổ số miền nam - XSBP 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước (XSBP) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/5/2020.
Xổ số miền nam - XSLA 23/5- Trực tiếp kết quả xổ số Long An (XSLA) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/5/2020
Xổ số miền nam – XSHCM 23/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 22/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 22/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSNT 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền Trung - XSGL 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai (KQ XSGL) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 22/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền nam - XSBD 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (KQ XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền nam - XSVL 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/5/2020.
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 21/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 21/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSQB 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQB - KQXSQBINH - XSQBI - XSQBINH - SXQB) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 21/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 21/5/2020
Xổ số miền Trung - XSBDI 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định (XSBDINH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 21/5/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/5/2020
Xổ số miền nam - XSTN 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) được quay thưởng hôm nay vào lúc 16h15 thứ 5 ngày 21/5/2020.
Xổ số miền nam - XSAG 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang (XSAG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 20/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 20/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKH 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 20/52020
Xổ số miền Trung - XSDNG 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 20/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/5/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/5/2020
Xổ số miền nam - XSDN 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN) được quay thưởng vào lúc 16h15 thứ 4 ngày 20/5/2020
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQ XSMB hôm nay 19/5/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay. Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 19/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSQNA 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam (KQ XSQNA) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 19/5/2020
Xổ số miền Trung - XSDLK 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắc Lắc (KQ XSDLK) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 19/5/2020
Xổ số miền nam - XSBL 19/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBT 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/5/2020