Trong số 25 thí sinh Sơn La, 12 trường hợp là chiến sĩ nghĩa vụ và 13 trường hợp là học sinh phổ thông vừa bị các trường công an trả về địa phương.
Hà Giang là cô gái xinh đẹp đam mê làm từ thiện ở Bắc Mê, Hà Giang. Chính nhờ làm việc thiện mà cô đã có một phát hiện đau lòng và khó tin. Tại một xã của huyện này có nhiều đứa trẻ mang hai bộ phận sinh dục.