Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 32.800 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 32.800 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu trong nước không có nhiều thay đổi, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước biến động mạnh trong tuần qua, chốt tuần giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 33.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê Tây Nguyên đi ngang ở mức 31.900 – 33.000 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg ngày hôm qua.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 33.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.400 – 33.400 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.600 – 33.600 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 – 33.800 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu không đổi so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 32.300 – 33.200 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê chưa có biến động mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.500 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.500 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.500 đồng/kg.