Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá cà phê nguyên liệu đi ngang, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu đi ngang, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 600 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 400 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.600 – 34.900 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.200 – 34.500 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu hiện hôm nay đang dao động quanh mốc 34.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, tháng mới, giá cà phê nguyên liệu quanh mức 34.000, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.900 – 34.200 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 30/6: Chốt tuần giá cà phê tăng lên mức 34.200 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng 400 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.900 – 34.200 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.800 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm mạnh 400 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.700 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng mạnh 700 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.900 – 34.100 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu chưa có diễn biến mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.200 đồng/kg.