Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu sau khi giảm 500 đồng/kg vào hôm qua, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.600 – 33.600 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.600 – 33.600 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 22/7, giá cà phê dự báo sẽ tăng do tác động thị trường thế giới đến giá cà phê tại Việt Nam.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm so với đầu tuần, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.100 – 34.100 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 200 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.100 – 34.100 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.300 – 34.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.000 – 34.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 700 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.500 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.200 – 34.200 đồng/kg.
Giá cà phê trong tuần qua sụt giảm 4 ngày liên tiếp. Tuy mức giảm không nhiều nhưng nhiều nhận định, giá cà phê đang chịu áp lực trước thời điểm vụ mùa mới.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tiếp tục giảm 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.700 – 34.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tiếp tục giảm 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 – 34.100 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.700 – 34.200 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 – 34.200 đồng/kg.