Thị trường giá nông sản hôm nay 28/7 ghi nhận giá cà phê giảm thêm 200 đồng/kg về mức thấp.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu trên thế giới tăng nhẹ, còn giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.100 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu chưa có biến động mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.500 đồng/kg.
Giá cà phê trong tuần qua có nhiều biến động liên tục tăng giảm, có thời điểm tăng tới 700 đồng/kg, về cuối tuần giá cà phê nguyên liệu giảm 400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.100 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 300 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.700 – 33.500 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch thị trường trong nước hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.400 – 33.200 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 700 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.100 đồng/kg.
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.500 – 32.400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu chưa có biến động mới so với tuần trước, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 32.700 đồng/kg.
Giá cà phê tuần qua giảm vào cuối tuần về mức thấp nhất 31.900 đồng/kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 32.700 đồng/kg.