Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.800 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm mạnh 400 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.500 – 33.700 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng mạnh 700 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.900 – 34.100 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.300 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu chưa có diễn biến mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.200 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu trong tăng mạnh 900 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.800 – 32.900 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu trong nước đi ngang, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.900 – 32.000 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 300 đồng, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.900 – 32.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá cà phê giảm 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.200 – 32.300 đồng/kg.
Phiên giao dịch tuần mới hôm nay, giá cà phê nguyên liệu đi ngang, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.400 – 32.500 đồng/kg.
Chốt tuần hôm nay giá cà phê nguyên liệu đi ngang, hiện dao động trong khoảng 31.400 – 32.500 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 15/6 ghi nhận giá cà phê liên tiếp giảm về cuối tuần xuống mức 31.400 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm 300 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.500 – 32.700 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu tăng hôm nay tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.800 – 32.800 đồng/kg.