Thứ năm, 30/03/2023 | 17:29
RSS

Đà Nẵng có mức thưởng Tết 2022 cao nhất cả nước

Thứ ba, 04/01/2022, 12:59 (GMT+7)

Một số tỉnh, thành đã báo cáo về tình hình thưởng Tết 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Dựa trên số liệu báo cáo cho thấy, Đà Nẵng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1,43 tỷ đồng.

Theo nguồn tin trên Tuổi trẻ, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết đã có tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2021, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, năm 2021, người lao động có mức tiền lương cao nhất là 169 triệu đồng/tháng, mức lương thấp nhất là 3,9 triệu đồng/tháng. 

Riêng mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất tại Đà Nẵng lên tới 1,43 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh. Trong khi đó, mức thưởng cao nhất đối với khối doanh nghiệp FDI là 150 triệu đồng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước là 45 triệu đồng và đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 50.000.000 đồng.

Dựa trên số liệu này, kỷ lục tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022 tại Đà Nẵng đã vượt xa hơn 11 lần so với năm 2021. Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2021 là 127 triệu đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp FDI.

Tình hình thưởng Tết 2022 các tỉnh, thành: Đà Nẵng có mức thưởng cao nhất

Tại Tp.HCM, theo Tuổi trẻ, mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất ở TP.HCM là gần 1,3 tỉ đồng (năm 2021 là 1,1 tỉ đồng), mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 471 triệu đồng. 
Mức thưởng Tết Dương lịch trung bình là 4,09 triệu đồng/người, cao hơn 20,2% so với khảo sát năm 2021 (3,39 triệu đồng/người). Mức thưởng Tết Nguyên đán trung bình là 8,8 triệu đồng/người, tương đương với năm 2021.

Tại Hà Nội theo báo cáo nhanh của Sở Lao động - thương binh và xã hội thành phố, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với mức 400 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết dương lịch, bình quân từ 550.000 - 900.000 đồng/người. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 65 triệu do các công ty thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và khối doanh nghiệp FDI chi trả.

Các khối doanh nghiệp khác có mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần bình quân từ 3,2 triệu - 4,2 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân cao nhất cho người lao động thuộc về khối doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Những công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 3,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 400.000 đồng/người. Mức thưởng Tết âm lịch đối với khối doanh nghiệp này cao nhất là 23 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Tình hình thưởng Tết 2022 các tỉnh, thành: Đà Nẵng có mức thưởng cao nhất

Xưởng sản xuất tại Quảng Ninh - Ảnh: TIẾN THẮNG - Tuổi trẻ.

Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết dương lịch 2022 gần 130 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI, cao hơn năm 2021 gần 21 triệu đồng (cao nhất trong vòng 3 năm gần đây). Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng (năm 2021 là 200.000 đồng) thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất hơn 43 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với năm trước (thấp nhất 5 năm qua) và mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng đều thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Tại Thái Nguyên, cả mức thưởng Tết dương lịch (262 triệu đồng) và Tết âm lịch (200 triệu đồng) đều thuộc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. 

Tại Bắc Giang, thưởng Tết Nguyên đán 2022, mức bình quân chung khoảng 52 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là gần 228 triệu đồng/người (khoảng 10.000 USD) thuộc về một doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển và quản lý khu công nghiệp, khu đô thị. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Tại Quảng Ninh, mức thưởng Tết âm lịch trên địa bàn cao nhất đạt 235 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500.000 đồng. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Tại tỉnh Hậu Giang, đối với loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 3 triệu đồng/người. Đối với loại hình doanh nghiệp dân doanh, có 64 doanh nghiệp báo cáo, mức thưởng Tết bình quân 10 triệu đồng/người, cao nhất là 180 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Trong khi đó, với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 5 doanh nghiệp báo cáo; mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 4,6 triệu đồng/người, cao nhất là 28 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người.

Tại Thanh Hóa mức thưởng Tết Nguyên đán dự kiến mức thưởng cao nhất ở các doanh nghiệp là 68,6 triệu đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất thuộc các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Nhóm các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 3.030.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 3.350.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6.110.000 đồng/người; doanh nghiệp FDI là 3.810.000 đồng/người.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại