Thứ bảy, 23/10/2021 | 17:09
RSS

Tiền thưởng Tết 2021: Nơi hơn 1 tỷ, chỗ chỉ 100 ngàn đồng

Thứ hai, 04/01/2021, 09:40 (GMT+7)

Tiền thưởng Tết 2021 tính đến nay được các địa phương công bố thì TP.HCM đang có mức cao nhất là 1 tỷ đồng.

Thưởng Tết 2021 cao nhất trên 1 tỷ đồng

Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát tình hình lương, thưởng Tết 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết 2021 cao nhất đạt 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Khảo sát được thực hiện với 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết 2021 bình quân: 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Thưởng tết 2021 đã xuất hiện mức hơn 1 tỷ đồng.

Loại hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân: 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân: 4.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà Nước, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, đơn vị vừa tiến hành khảo sát tình hình lương, thưởng Tết 2021 của 1.035 doanh nghiệp sử dụng 140.000 lao động đóng tại địa bàn.

Mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỷ đồng, thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán tại TP. HCM là 8,8 triệu đồng, giảm 12% so với năm 2019. Mức lương bình quân của người lao động trong năm 2020 là 10 triệu đồng/tháng, giảm 8,6% so với năm 2019.

Mức thưởng Tết 2021 thấp nhất chỉ 100 ngàn đồng

Trong khi đó, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cũng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lương, thưởng tết của doanh nghiệp năm 2021.

Theo đó mức thưởng Tết 2021 cao nhất gần 113 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn FDI. Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 300.000 đồng (tương đương năm 2020) thuộc doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh.

Tương tự, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 11.611.000 đồng/tháng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.944.000 đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 6.938.000 đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 7.257.000 đồng/tháng.

Mức thưởng Tết nguyên đán đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; nhóm DN CP có vốn góp của nhà nước cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; nhóm DN dân doanh cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Với nhóm DN FDI mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng và thấp nhất là 358.000 đồng.

Thưởng Tết 2021 ở Hải Phòng với mức thấp nhất là 100.000 đồng. Ảnh minh họa

Đối với Hải Phòng, lãnh đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Hải Phòng cho biết, hiện nay đã có 4.226 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gửi báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu đối với loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 37.500.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng .

Về loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước, mức thưởng của người lao động cao nhất trong doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 20 triệu đồng. thấp nhất là 500.000 đồng.

Với loại hình doanh nghiệp doanh dân, mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 133 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với loại hình doanh nghiệp FDI, mức thưởng của người lao động có mức cao nhất trong khối này là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

PV
Theo Dân Việt