Thứ tư, 04/08/2021 | 11:13
RSS

Cuốn tài liệu “Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục” cần được nhân rộng hơn nữa

Thứ năm, 22/07/2021, 13:59 (GMT+7)

Ngoài học sinh, sinh viên thì giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chính là một trong những đối tượng cần được phổ cập kiến thức về phòng chống ma túy.

Cuốn tài liệu “Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục” cần được nhân rộng hơn nữa

Nhà trường cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để công tác phòng ngừa ma túy học đường đạt hiệu quả

Sau 5 năm "thai nghén", Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” do Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) biên soạn đã ra đời. Bộ tài liệu đóng vai trò như những cuốn cẩm nang hữu ích về phòng, chống ma túy dành cho các em học sinh, các bậc cha mẹ, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Bộ tài liệu gồm 4 cuốn: Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học cơ sở; Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông, Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho cha mẹ học sinh; Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Đây chính xác là bộ tài liệu chính thống đầu tiên về phòng, chống ma túy cho học sinh, phụ huynh và cán bộ quản lý. Mỗi một cuốn tài liệu đều trang bị cho người đọc kiến thức cơ bản và nâng cao về ma túy, cách thức nhận biết các chất ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy đồng thời trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy cơ liên quan đến hành vi sử dụng ma túy.

Bộ tài liệu: “Kỹ năng phòng, chống ma túy”giúp trang bị cho học sinh, phụ huynh, giáo viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về ma túy, cách thức nhận biết các chất ma túy. Đồng thời, trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy cơ liên quan đến hành vi sử dụng ma túy cho các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đặc biệt là cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng nhận biết các loại ma túy, nguyên nhân, tác hại của ma túy... cho cha mẹ học sinh, giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục.

Cụ thể trong cuốn “Kỹ năng phòng, chống ma túy cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục” có mục đích hướng dẫn Giáo viên và các Cán bộ quản lý giáo dục sử dụng Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học” trong việc giúp học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông phòng, chống tệ nạn ma túy hiệu quả nhất. 

Cuốn tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục cần được nhân rộng hơn nữa

Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy" do Viện PSD biên soạn

Cuốn tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục” có bố cục gồm hai phần, cập nhật đầy đủ, chính xác và khoa học:

Phần thứ nhất: Kỹ năng nhận biết ma túy và tác hại của ma túy

Nội dung của phần này nhằm cung cấp cho Giáo viên và Cán bộ quản lý giáo dục kiến thức cơ bản nhất để nhận biết được các loại ma túy nguy hiểm đang phổ biến hiện nay tại Việt Nam và tác hại, hậu quả của nghiện ma túy đối với con người và đặc biệt là với học sinh trung học. 

Trong phần thứ nhất này cũng trình bày toàn cảnh về sự tàn phá của ma túy đối với con người trên phạm vi toàn cầu và ở nước ta. Thông qua đó, cuốn tài liệu này giúp cho nhà giáo dục có những hiểu biết chính xác về ma túy và nghiện ma túy nhằm định hướng giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy một cách khoa học và nhân văn.

Phần thứ hai: Kỹ năng phòng, chống ma túy

Nội dung này là cốt lõi của cuốn tài liệu với chức năng hướng dẫn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có những định hướng phù hợp cho việc giáo dục kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh trên cơ sở các tình huống cụ thể dưới dạng các chủ đề. Trong mỗi chủ đề sách tiếp cận dưới các  hoạt động như: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng và mở rộng. Đây được coi là cách dạy học chủ động, sáng tạo nhờ đó học sinh có được kỹ năng phòng, chống ma túy đa dạng, hứng thú, tích cực tiếp thu nội dung và ghi nhớ tốt hơn.

Bên cạnh đó giáo viên và cán bộ quản lý có thể có những phân tích về sự vi phạm pháp luật các chế tài nghiêm khắc khi con người sử dụng ma túy, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy... giúp cho học sinh có ý thức phòng, chống ma túy một cách tự giác và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và nhà nước.

Trong quá trình dạy học giáo viên có thể lồng ghép kiến thức về ma túy có trong tài liệu vào các bài dạy trên lớp hay các hoạt động trải nghiệm tại địa phương. Các cán bộ quản lý giáo dục có thể sử dụng các kiến thức về kỹ năng phòng, chống ma túy trong tài liệu này để tư vấn hay tham vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PSD nhận định: “Thông qua bộ tài liệu này, người đọc sẽ được tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau, từ mặt xã hội, pháp luật bổ sung các kỹ năng cho phòng ngừa ma túy.”

Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng chống ma túy” được ra đời như một bước ngoặt mới của năm 2021 trong công tác phòng chống ma túy học đường. Đặc biệt, trong quá trình biên soạn cuốn sách, đội ngũ các chuyên gia đã tập trung vào việc phát triển các kỹ năng phòng ngừa ma túy cho từng đối tượng. Bởi vậy, bộ tài liệu sớm được coi là một công cụ, giải pháp hữu hiệu, căn cơ nhất để nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng đẩy lùi tệ nạn ma túy.

N.H
Theo Giáo dục & Thời đại