Thứ tư, 06/12/2023 | 23:57
RSS

Bộ Y tế ban hành quy định mới về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Thứ bảy, 19/02/2022, 14:36 (GMT+7)

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21/2 này, mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành.

Sự kiện:
Covid-19

Ngày 19/2, thông tin trên báo Dân Việt cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư (Thông tư 02 thay thế Thông tư 16) quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế công lập thực hiện (bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm).

Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp: Thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Không áp dụng Thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm gồm: Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định, không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19; Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng) theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21/2 này, đối với các trường hợp trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được quy định như sau:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn thì giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Mức giá theo quy định hiện hành ở Thông tư16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức giá mới sẽ giảm khoảng 30% so với giá đang thực hiện.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế ban hành quy định mới về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Ảnh minh họa

Về mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, đối với trường hợp mẫu đơn giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Đối với trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong khi đó, với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: Với các cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương, trừ một số trường hợp, việc xác định mức giá thực hiện theo quy định, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng, mức giá thực hiện như trên với trường hợp được Quỹ bảo hiểm thanh toán.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại