Chủ nhật, 19/09/2021 | 19:01
RSS

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Sở NN&PTNT Quảng Trị: Những con số 'biết nói'

Thứ sáu, 28/02/2020, 11:38 (GMT+7)

Trong những năm gần đây, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư nhiều dự án. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn cho những dự án này đang khiến dư luận băn khoăn…

Dự án lớn

Theo Luật đầu tư công, Luật Đấu thầu…thì các dự án do Sở NN&PTNT Quảng Trị làm chủ đầu tư phải thực hiện thông qua công tác đấu thầu. Do đó, tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí, không xảy ra tiêu cực…là nhiệm vụ quan trọng mà chủ đầu tư phải thực hiện.

Phản ánh của bạn đọc cho thấy, thời gian gần đây Sở NN&PTNT Quảng Trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện các dự án. Đặc biệt là giai đoạn ông Võ Văn Hưng giữ vị trí Giám đốc cơ quan này. Được biết, tháng 7/2019, ông Võ Văn Hưng được luân chuyển làm Bí thư Thị ủy Đông Hà.

Theo đó, trong giai đoạn nêu trên, Sở NN&PTNT Quảng Trị thực hiện nhiều dự án trọng điểm, đáng chú ý là Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7). Dự án được triển khai tại 07 tỉnh là Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, thời gian thực hiện từ năm 2014-2020. 

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Sở NN&PTNT Quảng Trị: Những con số 'biết nói'
Ông Võ Văn Hưng làm nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, người ký nhiều quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

Được biết, cơ quan chủ quản của dự án là Bộ NN& PTNT. Các chủ đầu tư dự án thành phần là Sở NN&PTNT và các địa phương kể trên và Cty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án được thực hiện với mục tiêu tổng quát là: Cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới tại một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, theo định hướng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, dự án thúc đẩy việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp của các tỉnh vùng dự án theo hướng thâm canh, chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo sự ổn định của sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người nông dân…

Trên tinh thần đó, ngày 26/5/2014, Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới…

Thực hiện dự án này, Sở NN&PTNT Quảng Trị giữ vai trò là chủ đầu tư, Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị được giao là bên mời thầu. Điều này đồng nghĩa việc một trong những yếu tố quan trọng nhất của công tác đấu thầu là quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải do chủ đầu tư phê duyệt.

Tiết kiệm thấp?

Theo phản ánh của bạn đọc và tìm hiểu của PV, thực hiện dự án nêu trên, Sở NN&PTNT và Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị tiến hành lựa chọn nhà thầu tại hàng chục gói thầu khác nhau. Tuy nhiên hoạt động này lại xuất hiện nhiều gói thầu giá trị lớn nhưng chỉ số tiết kiệm rất thấp (trúng thầu sát giá). 

Cụ thể, ngày 18/12/2015, kết thúc quá trình lựa chọn nhà thầu, Sở NN&PTNT Quảng Trị ra 03 quyết định phê duyệt (QĐPD) kết quả lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Gói thầu đầu tiên phải kể đến đó là gói QT/HT/W02/2015: Nâng cấp kênh N9; Máng đo lưu lượng trên kênh N8, N9; 15 kênh cấp 2 trên kênh N8; 12 kênh cấp 2 trên kênh N9; Kênh N7-C, hệ thống Hà Thượng có giá 11.152.869.000 đồng và giá trúng chỉ là 11.124.024.000 đồng. 

Liên danh công ty cổ phần xây dựng Đức Hạnh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thịnh là những doanh nghiệp được lựa chọn theo QĐPD số 570/QĐ-SNN. 

Tình trạng tương tự lặp lại ở  gói thầu QT/TK/W04/2015: Nâng cấp kênh chính đoạn K3+095 - K4+563, sửa chữa cầu máng K4+920, tràn đỉnh dài tại K6+930, cống lấy nước N0-1 và N0-2A; Kênh N6 đoạn K1+200 - K1+700; 10 kênh vượt cấp trên kênh chính (N0-2A, N0-2B, N0-2C, N0-2D, N0-3, N0-5, N0-7, N0-9A, N0-9B, N0-11); 07 kênh cấp 2 trên kênh N6 (N6-1, N6-2, N6-3, N6-4, N6-5, N6-6, N6-7); 04 kênh cấp 2 trên kênh N8 (N8-1, N8-2, N8-3, N8-6); 03 kênh cấp 3 (N0-1-2, N0-3-3, N6-2-4), hệ thống Trúc Kinh.

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Sở NN&PTNT Quảng Trị: Những con số 'biết nói'
Một QĐPD kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Võ Văn Hưng ký

Giá của gói thầu này là 13.442.327.000 đồng. Liên danh Công ty CP xây dựng và Phát triển kinh doanh và Công ty CP Thiên Tân trúng với giá 13.411.995.000 đồng theo QĐPD số 571/QĐ-SNN.

Tình trạng trúng thầu sát giá tiếp tục diễn ra ở gói thầu QT/TK/W05/2015: Nâng cấp kênh chính đoạn K8+819 - K10+988,5, tràn đỉnh dài K9+750, cống lấy nước N10, N0-6A và N0-17; Kênh vượt cấp N0-6A, N0-6B, N0-17; Kênh N10, N12; Máng đo lưu lượng trên kênh N1, N12; 13 kênh cấp 2 (N1-2, N1-3, N1-4, N1-5, N1-6, N1-7, N10-1, N12-1, N12-3, N12-4, N12-6, N14-3, N14-7).

Theo đó, Liên danh Công ty CRD- Công ty Quang Tuấn- Công ty Minh Tuấn trúng thầu với giá 16.451.659.000 đồng. Giá của gói thầu là 16.486.899.000 đồng theo QĐPD số 572/QĐ-SNN.

Như vậy, tổng giá trị của 03 gói thầu nêu trên là hơn 40 tỷ đồng nhưng tổng giá trị tiết kiệm cho kinh phí đầu tư chưa đạt nổi 100 triệu đồng. 

Những con số 'biết nói'

Từ lâu, các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng liên tục trúng thầu sát giá tại một chủ đầu tư và đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu. 

Nguồn tài liệu bạn đọc cung cấp tiếp tục cho thấy, tình trạng trúng thầu sát giá tại Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới còn diễn ra tại gói thầu QT/HT/W01/2015: Nâng cấp 05 kênh cấp 1 (N1, N2, N4, N5, N5B); Máng đo lưu lượng trên kênh N3; 05 kênh cấp 2 (N3C, N7B-1, N7B-2, N7-1, N7-3); 06 kênh trạm bơm Bến Ngự (N1, N2A, N2A-1, N2A-5, N2A-7, N2A-9); 05 kênh trạm bơm Nhĩ Hạ (N3, N4, N6, N8, N12), hệ thống Hà Thượng.

Theo đó, gói thầu này có giá là 13.087.042.000 đồng và giá trúng chỉ là 13.030.259.000 đồng. Liên danh Công ty cổ phần Trường Danh và Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên được lựa chọn. (QĐPD số 447/QĐ-SNN ngày 09/10/2015).

Từ phản ánh của bạn đọc, tìm hiểu sâu về hoạt động đấu thầu của Sở NN&PTNT Quảng Trị, PV nhận thấy tình trạng trúng thầu sát tại cơ quan này không chỉ xảy ra ở nhiều gói thầu thuộc Dự án Cải thiện nông nhiệp có tưới, mà tại các dự án khác, do đơn vị khác làm bên mời thầu, nhiều gói thầu cũng có tỉ lệ tiết kiệm rất thấp. Các gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Quảng Trị làm bên mời thầu là những ví dụ.

Theo đó, gói thầu: Xây lắp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn, thuộc dự án Sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn có giá 12.410.603.000 đồng, giá trúng chỉ là 12.393.678.000 đồng. 

Công ty cổ phần Thành An và một đơn vị khác được lựa chọn trúng thầu theo QĐPD số 199a/QĐ-SNN ngày 12/6/2018. Một gói thầu có giá trị trên 12 tỷ đồng nhưng giá trị tiết kiệm chỉ đạt khoảng 17 triệu đồng.

Vẫn trong tháng 6/2018, tình trạng trúng thầu sát giá tiếp tục diễn ra ở gói thầu: Xây lắp kè đoạn từ K0 + 82,8 đến K0 + 887,6 và đoạn từ K1 + 080,29 đến K1 + 275,01, thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn thượng lưu cầu Thạch Hãn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Sở NN&PTNT Quảng Trị: Những con số 'biết nói'
Sở NN&PTNT Quảng Trị

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng trúng thầu với giá 10.240.050.000 đồng. Được biết, giá của gói thầu là 10.259.724.000 đồng. (QĐPD số 180/QĐ-SNN ngày 05/6/2018).

Phản ánh cũng cho thấy, tình trạng trúng thầu sát giá tại Sở NN&PTNT Quảng Trị không chỉ diễn ra ở những gói thầu giá trị lớn, mà ở những gói thầu dưới 10 tỉ đồng, tỉ lệ tiết kiệm cũng là những con số đáng quan tâm.

Đơn cử, gói thầu Xây lắp đê biển Vĩnh Thái đoạn từ K6+360,14 ÷ K8+251,93, thuộc dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển Quảng Trị có giá 8.568.550.000 đồng và giá trúng chỉ là 8.554.301.000 đồng. 

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đức Hạnh - Công ty TNHH một thành viên Hợp Thịnh - Công ty TNHH MTV Hoàng Phát HGS là những doanh nghiệp trúng thầu. (QĐPD số: 317/QĐ-SNN ngày 03/6/2019).

Hay như tại gói thầu số 02 Gia cố chân kè đoạn Km0 ÷ Km0+990,93, thuộc dự án Sửa chữa khẩn cấp sạt lỡ bờ tả sông Sa Lung xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh.

Được biết giá của gói thầu này là 4.428.433.000 đồng, giá trúng của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnhlà 4.426.257.000 đồng, chỉ hơn 2 triệu đồng được tiết kiệm thông qua đấu thầu tại gói thầu có kinh phí gần 4,5 tỉ đồng này. (QĐPD số 537/QĐ-SNN ngày 11/12/2017).

Hoạt động đầu tư tại các dự án khác do Sở NN&PTNT Quảng Trị làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2015-2019 ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bài tiếp theo.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN