Thứ bảy, 18/09/2021 | 02:43
RSS

Phục hồi chết não là gì?

Thứ năm, 09/03/2017, 09:30 (GMT+7)

Phục hồi chết não là một phương pháp tổng hợp bao gồm ứng dụng y học, giáo dục, xã hội, nghề nghiệp làm cho người bệnh.

Phục hồi chết não

Phục hồi chết não

Phục hồi chết não giúp người tàn tật đã mất công năng có thể nhanh chóng hồi phục làm cho thân thể, tinh thần, xã hội và kinh tế của họ cố gắng được hồi phục, làm cho họ trở lại với cuộc sống, với công tác và xã hội.

Hồi phục không chỉ nhằm vào bệnh tật, mà chú trọng tới toàn bộ con người, phục hồi từ sinh lý, tâm lý, xã hội và kinh tế, mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống, để họ sống được độc lập, học tập và hồi phục công tác, làm cho cuộc sống càng có ý nghĩa.

Phục hồi chết não không chỉ huấn luyện cho người bệnh thích ứng với hoàn cảnh xung quanh mà còn phải điều chỉnh hoàn cảnh xung quanh và điều kiện xã hội có lợi cho cuộc sống của họ.

Vì vậy khi vạch ra kế hoạch phục vụ và thực hiện phục hồi liên quan tới chết não, cần được bản thân người bệnh, người nhà và hàng xóm cùng tham gia. Vì vậy phục hồi chết não là một công trình hồi phục toàn diện và có hệ thống.

 

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus