Thứ tư, 23/06/2021 | 06:48
RSS

Không được luân chuyển, kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực từ 5/9

Thứ năm, 23/07/2020, 14:33 (GMT+7)

Theo Thông tư mới ban hành của Bộ Nội vụ, từ 5/9, không được luân chuyển, kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực.

Từ 5/9, không được luân chuyển cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực

Từ 5/9, không được luân chuyển cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực theo Thông tư mới 

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo Thông tư, cán bộ, công chức, viên chức là người tố cáo được bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo. Cụ thể:

Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp: Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, phải được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức và theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Đặc biệt, Thông tư nêu rõ, không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Được biết, Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2020.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN