Thứ ba, 22/09/2020 | 14:14
RSS

Bộ GTVT phản hồi về bài ‘Hai quyết định về nhân sự kỳ lạ của Bộ GTVT’

Thứ sáu, 04/09/2020, 06:24 (GMT+7)

Ngày 18/8/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định cử 5 người tham gia Hội đồng trường ĐH GTVT TP.HCM. Trong 5 người, có 2 trường hợp không phải “phó vụ trưởng trở lên đang công tác tại Vụ thuộc Bộ GTV” như quy định.

Ngày 20/8/2020 Đời sống Plus (Báo Gia đình Việt Nam) đã có bài viết ‘Hai quyết định về nhân sự kỳ lạ của Bộ GTVT’. Trong bài viết có đề cập, vào ngày 18/8/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định cử 5 người tham gia Hội đồng trường ĐH GTVT TP.HCM Theo danh sách này, 5 người đại diện Bộ GTVT tham gia Hội đồng trường ĐH GTVT TP.HCM.

Tuy nhiên, tại danh sách nhân sự này, có nhiều người không đáp ứng với tiêu chuẩn do chính Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu trước đó. Cụ thể, Quy chế do Bộ trưởng Thể ký quy định, người đại diện tham gia Hội đồng trường phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện là phó vụ trưởng trở lên đang công tác tại Vụ thuộc Bộ GTVT. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng xem xét quyết định.

Như vậy, với 5 người được cử tham gia Hội đồng trưởng ĐH GTVT TP HCM thì có 2 người là ông Đoàn Khắc Trung và bà Trần Thị Thu Hiền không đáp ứng tiêu chuẩn do chính Bộ trưởng Thể đề ra...

Trường ĐH GTVT TP.HCM.

Ngày 31/8/2020, Bộ GTVT đã có Công văn số 8582/BGTVT-VP gửi Báo Gia đình Việt Nam Công văn cho biết: “Trường Đại học GTVT thành phố HCM là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GTVT. Hiện nay, nhà trường chưa có nhân sự Hiệu trưởng, chỉ có 2 đồng chí là phó Hiệu trưởng (trong đó 1 đồng chí phụ trách trường). Để sớm kiện toàn công tác nhân sự của trường, ổn định tình hình chung của trường, đảm bảo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, do đó việc kiện toàn công tác tổ chức Hội đồng trường là hết sức cần thiết, cấp bách.

Chính vì vậy, trên căn cứ tình hình thực tế của trường, Ban cản sự đảng Bộ GTVT đã bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất cử 5 người đại diện cho Bộ tham gia Hội đồng trường Trường Đại học GTVT thành phố HCM nhiệm kỳ 2020-2025; việc cử nhân sự dựa trên nguyên tắc phải phù hợp với điều kiện, số lượng lãnh đạo, nhân sự và tính chất công việc của các Vụ và đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của Bộ; nhân sự tham gia Hội đồng trường chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, tài chính và thanh tra.

Do vậy, Ban Cán sự đảng đã quyết định danh sách nhân sự gồm 3 đồng chí lãnh đạo cấp vụ là những người đã từng làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có kinh nghiệm quản lý công tác đào tạo, trường hợp đồng chí Đoàn Khắc Trung –Trưởng phòng Tổng hợp thanh tra Bộ và đồng chí Trần Thị Thu Hiền, chuyên viên Vụ tài chính là trường hợp đặc biệt tham gia Hội đồng trường. Đây là 2 đồng chí có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt trong lĩnh vực công tác, đảm bảo yêu cầu được nhiệm vụ trong Hội đồng trường. Hoạt động của các đồng chí cán bộ của Bộ GTVT trong Hội đồng trường cũng sẽ được Ban cán sự Đảng Bộ giám sát chặt chẽ, đảm bảo khách quan, dân chủ, minh bạch và hiệu quả.

Như vậy, Bộ GTVT có quyết định 1637/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2020 cử 5 người đại diện Bộ tham gia hội đồng trường Trường Đại học GTVT thành phố HCM nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ và tình hình thực tế hiện nay”.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN