Thứ năm, 08/06/2023 | 05:38
RSS
Hải Yến/ Theo CNA/Worldometer

Hải Yến/ Theo CNA/Worldometer

Theo Worldometer, thế giới có 440.100.901 ca mắc Covid-19, gồm 1.453.416 ca mới. Số ca tử vong là 5.991.166 ca, gồm 6.901 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 436.851.964 ca mắc Covid-19, gồm 966.878 ca mới. Số ca tử vong là 5.974.340, gồm 5.258 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới đã có 435.652.184 ca mắc Covid-19, gồm 983.109 ca mới. Số ca tử vong là 5.967.370 ca, gồm 4.164 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 434.656.824 ca mắc Covid-19, gồm 1.303.338 ca mới. Số ca tử vong là 5.963.002 ca, gồm 6.494 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 358.897.680 ca mắc Covid-19, gồm 3.174.879 ca mới. Số ca tử vong là 5.633.024 ca, gồm 9.268 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 313.837.845 ca mắc Covid-19, gồm 2.699.217 ca mới. Số ca tử vong là 5.520.570 ca, gồm 7.733 ca mới. Số ca hồi phục là hơn 261 triệu ca.
Theo Worldometer, thế giới có 264.394.369 ca mắc Covid-19, gồm 666.053 ca mới. Số ca tử vong là 5.248.979 ca, gồm 6.981 ca mới. Số ca đã hồi phục là hơn 238,4 triệu ca.