Thứ tư, 22/09/2021 | 12:14
RSS

UBND huyện Ba Vì: Kết luận nội dung tố cáo chỉ nói 'một nửa sự thật'

Thứ năm, 21/06/2018, 15:53 (GMT+7)

Bất luận thế nào, khi chỉ nói một nửa sự thật, dù cố tình hay vô ý đều đồng nghĩa với xuyên tạc sự thật hay gian dối.

Ba Vì - Hà Nội: Khi Kết luận nội dung tố cáo nói “một nửa sự thật” ảnh 1
UBND huyện Ba Vì

Theo đó, Kết luận số 152/KL-UBND ngày 02/6/2015 của UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) kết luận đơn của công dân tố cáo lãnh đạo UBND xã Vật Lại có hành vi tham nhũng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn 2 chỉ nêu “một nửa sự thật” và kết luận không có cơ sở để giải quyết…

Cụ thể, về việc người dân tố cáo lãnh đạo UBND xã Vật Lại đã có hành vi tham nhũng số tiền 900 triệu đồng, Kết luận số 152/KL-UBND nêu: “Số tiền trên đã được Chủ đầu tư trả cho UBND xã Vật Lại và UBND xã đã nhập vào ngân sách xã tại giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 13/10/2010 (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì)”.

Tuy nhiên, trong tài liệu Báo cáo Số 42/BC-UBND (Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2012 ngày 06/6/2013) do Chủ tịch UBND xã Chu Danh Báu ký duyệt trình hội đồng nhân dân xã phê duyệt có nêu tại mục Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2012 - Thu tiền đền bù đất công viên Vĩnh Hằng số tiền là 305.364.700 đồng) không thể hiện số tiền 900 triệu đồng mà trong Kết luận số 152/KL-UBND ngày 02/6/2015 của UBND huyện Ba Vì đã nêu.

Mặt khác, trong Báo cáo số 42/BC-UBND của UBND xã Vật Lại cũng chỉ thể hiện số tiền 305.364.700 đồng. Thực chất, số tiền 305.364.700 đồng là tiền của Công ty Ao Vua chi trả phần còn thiếu theo Kết luận của Thanh tra Thành phố Hà Nội Số 1179/KL-TTTP-ĐTTLN (P6) về việc thanh tra đầu tư xây dựng và công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn huyện Ba Vì.

Trong Kết luận có nêu: theo chính sách được quy định tại Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội thì số tiền phải bồi thường hỗ trợ cho 11.338 m2 đất giao thông do UBND xã quản lý là 1.205.364.720 đồng. Nhưng Chủ đầu tư và UBND xã Vật Lại đã thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ thực tế là 900.000.000 đồng, so với quy định có thiếu 305.364.700 đồng.

Thanh tra TP. Hà Nội đã yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán nốt số tiền trên cho UBND xã. Ngày 11/10/2012, Công ty Cổ phần Ao Vua đã trả số tiền trên cho UBND xã Vật Lại tại giấy nộp tiền số 6339092.

Ba Vì - Hà Nội: Khi Kết luận nội dung tố cáo nói “một nửa sự thật” ảnh 2
Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2012 Số 42/BC-UBND ngày 06/6/2013

Chỉ đến khi có Kết luận số 17/KL-UBND ngày 13/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội thì trong Báo cáo Số 36/BC-UBND (Báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 7 tháng cuối năm 2016) ngày 12/6/2016 do Chủ tịch UBND xã Chu Danh Báu ký duyệt trình Hội đồng nhân dân xã xin ý kiến chỉ đạo có nêu tại phần thu (A), mục 2 thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi mới thể hiện số tiền là 900.000.000 đồng tiền đền bù đất công viên Vĩnh Hằng.

Vì sao, Kết luận số 17/KL-UBND ngày 13/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội lại nêu được rõ ràng rằng: “Ngày 14/10/2010, UBND xã Vật Lại nộp số tiền 1.129.332.100 đồng (trong đó có 905.030.000 đồng của Dự án mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn 2) vào tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc Nhà nước Ba Vì, sau đó trong cùng ngày UBND xã Vật Lại làm thủ tục rút toàn bộ số tiền.

Còn trong Kết luận số 152/KL-UBND ngày 02/6/2015 của UBND huyện Ba Vì chỉ nêu một cách mập mờ và lấp lửng rằng: “Số tiền trên (900 triệu đồng) đã được Chủ đầu tư trả cho UBND xã Vật Lại và UBND xã đã nhập ngân sách xã tại giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 13/10/2010 (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì)”?.

Điều này, chắc chắn khi thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân năm 2015, UBND huyện Ba Vì không phải không biết. Và UBND huyện Ba Vì càng không thể không biết việc UBND xã Vật Lại có nộp tiền vào tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc Nhà nước Ba Vì nhưng cùng ngày lại rút ra ngay sau đó…

Vì sao UBND huyện Ba Vì “bỏ lửng” nội dung thanh - kiểm tra nội dung đơn thư của công dân tại đây? Biện minh thế nào cho việc làm này của UBND huyện Ba Vì đối với hành vi có tính chất lấp liếm và đánh tráo về số tiền 900 triệu đồng mà UBND xã Vật Lại “cố tình quên” trong các báo cáo sau đó?

Tất cả những điều đó, hiểu rõ nhất có lẽ không ai khác ngoài đoàn xác minh đơn tố cáo của công dân được thành lập theo Quyết định Số 159/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 25/2/2015, về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo.

Việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan của huyện Ba Vì và xã Vật Lại sẽ được thực hiện ra sao khi một số nhân vật đã “hạ cánh an toàn” còn phần lớn vẫn đang giữ trọng trách tại hai cơ quan đã nêu ở trên. Liệu sự tin tưởng của quần chúng nhân dân có còn khi những người đang giữ trọng trách tại huyện Ba Vì và xã Vật Lại đã không trung thực?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Bích Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN