Thứ ba, 01/12/2020 | 12:22
RSS

Thủ tục, hồ sơ và cách lấy vân tay cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử mới nhất

Thứ bảy, 07/11/2020, 16:19 (GMT+7)

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 110/2020/TT-BCA hướng dẫn lấy vân tay để cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử và đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Thông tư có hiệu lực từ 30/10/2020.

Cách lấy vân tay để cấp hộ chiếu gắn chíp

Quy trình thu thập vân tay bằng máy quét chuyên dụng được thực hiện như sau (tại Điều 4 Thông tư 110/2020):

- Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải, vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái, vân tay của 2 ngón cái, vân tay lăn 10 ngón.

- Trường hợp nếu không thu thập được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu thập được.

Thủ tục, hồ sơ và cách lấy vân tay cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử mới nhất

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 110/2020/TT-BCA hướng dẫn lấy vân tay để cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử và đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Ảnh minh họa

Trong trường hợp vân tay thu thập được bằng máy quét chuyên dụng không bảo đảm tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động thì thực hiện thu thập vân tay bằng cách lăn mực. Sau đó được quét lại để lưu trữ hoặc khai thác từ Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân (nếu có) và ghi chú cụ thể trong hồ sơ thu thập vân tay.

Quy trình thu thập vân tay bằng quét chuyên dụng và lăn mực không áp dụng đối với trường hợp không thể thu thập được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động.

Bên cạnh đó, cán bộ thu thập vân tay phải ghi chú và ký xác nhận, chịu trách nhiệm về dữ liệu của các vân tay thu thập được hoặc lý do không thể thu thập được.

Cơ quan thu thập vân tay là cơ quan tiếp nhận Tờ khai cấp hộ chiếu thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Thủ tục xin cấp hộ chiếu điện tử

- Đối với người có căn cước công dân, có quyền lựa chọn nơi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tại bất kỳ Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố công dân thấy thuận lợi nhất.

- Đối với người sử dụng chứng minh nhân dân thì làm thủ tục xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú

- Đối với người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần hai trở đi, được lựa chọn nơi làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố bất kỳ.

- Điền vào tờ khai cấp hộ chiếu với đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

- Xuất trình CMND hoặc thẻ căn cước khi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu điện tử tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố.

- Lấy dấu vân tay theo hướng dẫn tại nơi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.

- Nhận hộ chiếu tại nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu theo giấy hẹn hoặc nhận kết quả hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát nhanh tân nơi.

Điều kiện để cấp hộ chiếu điện tử Việt Nam?

- Công dân mang quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên

- Người xin cấp hộ chiếu có đề nghị xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử khi làm thủ tục khai tờ khai xin cấp hộ chiếu.

Thời hạn của hộ chiếu có gắn chíp điện tử có thời hạn 10 năm.

A. Vũ
Theo Etime