Thứ năm, 09/02/2023 | 16:53
RSS

Thanh Hóa hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Thứ tư, 14/12/2022, 19:22 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, kinh phí bổ sung là hơn 2,8 tỷ đồng.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Thanh Hóa hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Ảnh minh họa

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 304/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, kinh phí bổ sung là hơn 2,82 tỷ đồng đồng cho 70.270 đối tượng được hỗ trợ. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và phòng chống dịch Covid-19) trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ nội dung đã được phê duyệt, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí và thực hiện chi trả, thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, có trách nhiệm chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại