Thứ sáu, 01/12/2023 | 06:37
RSS

Tất cả các tỉnh/thành đã có kế hoạch cho trẻ mầm non, học sinh trở lại trường trong tháng 2

Thứ ba, 15/02/2022, 14:10 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Tất cả các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho trẻ em mầm non, học sinh trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022.


Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp tại Thanh Hóa Ảnh: Thế Đại.

Cụ thể, thông tin cập nhật đến ngày 14/2/2022 như sau:

Đối với cấp mầm non: 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp (với tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định trẻ mầm non chưa tổ chức). 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non học trực tiếp gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang).

Đối với cấp tiểu học: 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp (Hưng Yên chỉ tổ chức khối lớp 1; Vĩnh Long chỉ tổ chức khối lớp 5). (04 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang).

Đối với cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp. Riêng thành phố Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp, tỉnh Vĩnh Long học sinh khối 6,9 đi học trực tiếp.

Đối với cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Tổng số học sinh học trực tiếp: đạt tỉ lệ 93,71%. Gồm: khối Mầm non, 54/63 tỉnh/thành phố, tỉ lệ 85,71%; khối Tiểu học, 59/63 tỉnh/thành phố, tỉ lệ 93,65%; khối trung học cơ sở, 62/63 tỉnh/thành phố, tỉ lệ 94,41%; khối trung học phổ thông 63/63 tỉnh/ thành phố, tỉ lệ 99,0%.

Kế hoạch từ ngày 21/2/2022: Cấp mầm non có 60/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Còn 3 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể;

Cấp tiểu học: 62/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp, tỉnh Tiền Giang chưa xác định thời gian cụ thể;

Cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp (riêng thành phố Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp);

Cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố duy trì học trực tiếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức cho học sinh đến trường theo hướng dẫn tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 và Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Tất cả các tỉnh, thành phố, sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp; xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt, an toàn cho trẻ em, học sinh tùy theo tình huống dịch bệnh; triển khai thực hiện Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đến trường.

Hiếu Nguyễn
Theo Giáo dục & Thời Đại