Dự báo thời tiết ngày 19/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.
Dự báo thời tiết ngày 17/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.
Dự báo thời tiết ngày 16/6, Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 36 độ.
Dự báo thời tiết ngày 15/6, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa lớn trên diện rộng; miền Trung nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 37 độ.
Dự báo thời tiết ngày 14/6, cả nước có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đó và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 13/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi; Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 12/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 11/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi; Nam Bộ có mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 10/6, Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Dự báo thời tiết ngày 9/6, các khu vực trên cả nước nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng miền Nam có mưa rải rác chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 8/6, các khu vực trên cả nước trời nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 7/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn, Nam Bộ có mưa dông ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 6/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn, Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 5/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.