Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 20/7 đến 27/7/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Hà Nam) của thành phố Phủ Lý và các huyện từ ngày 15/7 đến 22/7/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 11/6 đến 16/6/2019.
Ngày 5/9, một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.