Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 12-15/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Thanh Hóa đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 10-16/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Hải Phòng đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 6-9/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Thái Bình đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 28-31/8/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Nam Định đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 27-31/8/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Điện Biên) của thành phố Điện Biên Phủ và các huyện từ ngày 14/8 đến 18/8/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Thái Bình) của thành phố Thái Bình và các huyện từ ngày 14/8 đến 18/8/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Hà Nam) của thành phố Phủ Lý và các huyện từ ngày 14/8 đến 18/8/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 13/8 đến 18/8/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 20/7 đến 27/7/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Hà Nam) của thành phố Phủ Lý và các huyện từ ngày 15/7 đến 22/7/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 11/6 đến 16/6/2019.
Ngày 5/9, một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.