Địa điểm và thời gian cắt điện ngày 25-28/5/2020 tại Lào Cai để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện lực Hải Phòng thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 19/5 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 14-16/5/2020 tại Lào Cai để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Những ngày tới, công ty Điện lực Nam Định có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 8-11/5/2020 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 6/5-7/5 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 5-6/5 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 29/4/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 28-29/4/2020 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 26-30/4 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 1-5/4/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 29-31/3/2020 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 25-27/3 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 20/3/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.