Thứ hai, 29/11/2021 | 03:03
RSS

Công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

Thứ năm, 08/04/2021, 16:05 (GMT+7)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6, năm học 2021-2022.

Giá sách giáo khoa được công bố biến động ra sao?

Theo giá sách giáo khoa được công bố của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đối với lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có giá 186.000 đồng. Bộ SGK này bao gồm 10 cuốn: Tiếng Việt 2 tập một, Tiếng Việt 2 tập hai , Toán 2 tập một, Toán 2 tập hai, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Giáo dục thể chất 2.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có giá 179.000 đồng. Bộ này cũng gồm 10 cuốn: Tiếng Việt 2 tập một, Tiếng Việt 2 tập hai, Toán 2 tập một, Toán 2 tập hai, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Giáo dục thể chất 2.

Riêng sách giáo khoa Tiếng Anh sẽ có: Tiếng Anh 2 giá 52.000 đồng, Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

Bảng giá sách giáo khoa lớp 2 do NXB giáo dục Việt Nam công bố

Công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

Bảng giá sách giáo khoa lớp 6

Đối với SGK lớp 6, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có giá 245.000 đồng. Bộ này gồm 13 cuốn: Toán 6 tập một, Toán 6 tập hai, Ngữ văn 6 tập một, Ngữ văn 6 tập hai, Khoa học tự nhiên 6, Lịch sử và Địa lí 6, Giáo dục công dân 6, Âm nhạc 6, Mĩ thuật 6, công nghệ 6, Tin học 6, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6, Giáo dục thể chất 6.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có giá 234.000 đồng. Bộ này có 12 cuốn: Toán 6 tập một, Toán 6 tập hai, Ngữ văn 6 tập một, Ngữ văn 6 tập hai, Khoa học tự nhiên 6, Lịch sử và Địa lí 6, Giáo dục công dân 6, Âm nhạc 6, Mĩ thuật 6, Công nghệ 6, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6, Giáo dục thể chất 6.

Mỹ Quỳnh
Theo Dân Việt