Thứ bảy, 24/07/2021 | 06:30
RSS

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương phản hồi bài viết liên quan đến công tác đấu thầu

Thứ hai, 13/01/2020, 11:15 (GMT+7)

Sau khi chúng tôi đang tải thông tin liên quan đến công tác đấu thầu tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, lãnh đạo Bệnh viện đã có những phản hồi về những nội dung này.

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

Bệnh viện phụ sản Hải Dương

Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương khẳng định: Tất cả các gói thầu mua sắm phục vụ hoạt động của đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước về tài chính.

Cụ thể, thuê các đơn vị tư vấn lập kế hoạch, hồ sơ mời thầu, thẩm định, chấm thầu đều có đủ năng lực hoạt động và kinh nghiệm cao trong thực hiện tư vấn đấu thầu như Trung tâm tư vấn tài chính của Tỉnh để thực hiện các gói thầu.

Thực hiện thông báo thầu trên Báo Đấu thầu, tổ chức bán hồ sơ theo quy định. Thực hiện chấm, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả trúng thầu theo đúng trình tự quy định của pháp luật Lãnh đạo bệnh viện khẳng định, không có bất kỳ sự can thiệp hoặc liên quan gì làm ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Dương thì tỉnh Hải Dương thực hiện quy định đấu thầu mua sắm rất chặt chẽ. Để được phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Chủ đầu tư thẩm định giá độc lập, sau đó trình cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tài chính) thẩm định giá nhà nước để làm  phê duyệt giá.

Sau khi có kết quả thẩm định giá của Sở Tài Chính mới tiếp tục làm hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy giá phê duyệt kế hoạch đấu thầu rất sát với thị trường.

Giá bỏ thầu là ngẫu nhiên do các nhà thầu tính toán trên các cơ sở thị trường sẽ rất gần với giá phê duyệt là có cơ sở. Vì vậy việc thông tin phản ánh kết quả trúng thầu rất sát với giá phê duyệt (chênh lệch ít) là điều dễ hiểu. Bởi khi giá nhà nước thẩm định, phê duyệt và giá bỏ thầu cùng xây dựng trên cơ sở tính toán sát với giá thị trường và tiệm cận nhau thì việc chênh lệch ít là điều có thể xảy ra.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Hải Dương thì qua quá trình thực hiện hợp đồng thì các nhà thầu trúng thầu đều có năng lực thực sự, thực hiện các gói thầu đạt kết quả cao đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

Còn với gói thầu có tính chất định kỳ, hàng năm và xuất hiện những đơn vị liên tiếp trúng thầu, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cho rằng: Thực tế các nhà thầu đó đều có năng lực tốt, đủ điều kiện tham gia các gói thầu do đơn vị cung cấp và họ đáp ứng đấu thầu với tiêu chí cao nhất.

Sau khi báo nêu, qua rà soát, lãnh đạo Bệnh viện Hải Dương khẳng định đã nghiêm túc thực hiện các quy định của luật đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm của đơn vị và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả đấu thầu do đơn vị thực hiện.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN