Thứ sáu, 12/04/2024 | 08:41
RSS

Từ năm 2024, người lái xe không còn cần giấy khám sức khỏe

Thứ bảy, 17/02/2024, 07:17 (GMT+7)

Theo Quyết định của Bộ Y tế, từ 1/1/2024, thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe là thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Ngày 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 295/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Theo đó, nhiều loại cấp giấy khám sức khỏe đã bị loại bỏ. 

Từ năm 2024, người lái xe không còn cần giấy khám sức khỏe
Theo Quyết định của Bộ Y tế, từ 1/1/2024, thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe là thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Ảnh minh họa

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2024 bao gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại phụ lục I.

2. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại phụ lục II.

3. Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm trên tàu biển Việt Nam.

4. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

5. Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô.

6. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.

7. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi.

8. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

9. Khám sức khỏe định kỳ.

10. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ, ngành khác.

11. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

12. Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Và bãi bỏ các Quyết định sau:

Quyết định 889/QĐ-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Quyết định 4759/QĐ-BYT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Quyết định 2510/QĐ-BYT ngày 17/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Quyết định 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Quyết định 2900/QĐ-BYT ngày 6/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

PV
Theo Báo Dân Việt