Thứ tư, 22/03/2023 | 03:50
RSS

Thông tin mới: Cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng từ 1/7/2017

Thứ bảy, 29/07/2017, 10:38 (GMT+7)

Công văn 3162/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

1. Từ ngày 1/7/2017, đối với những người hưởng trợ cấp lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010, mức hưởng sẽ được tính bằng hức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017  nhân vớ hệ số 1,0744.

Điều chỉnh cách tính lương từ 1/7

Thay đổi cách tính lương từ 1/7/2017. Ảnh Dân Trí

2. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 1/7 được tính bằng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2017 nhân với hệ số 1,0764.

3. Cách điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.040.000 đồng

- Đối với mức hưởng bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 1.300.000 đồng.

4. Điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 520.000 tháng.

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 650.000 tháng.

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng = 910.000 tháng.

Thay đổi cách tính bảo hiểm từ năm 2018. Nguồn: VTV24

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN