Thứ tư, 27/09/2023 | 09:23
RSS

Thời báo Văn học Nghệ thuật ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 7

Thứ tư, 29/07/2020, 20:54 (GMT+7)

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép, Thời báo Văn học Nghệ thuật sẽ chính thức ra mắt bạn đọc cả nước vào cuối tháng 7 này.

Ngày 30/7/2020 tới đây, Thời báo Văn học Nghệ thuật sẽ chính thức ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là tờ báo kế thừa truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Văn Nghệ, cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam tổ chức tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ngày nay, xuất bản tại Chiến khu Việt Bắc năm 1948.

Với mục tiêu phấn đấu là tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ cả nước, đẩy mạnh sáng tạo, tôn vinh và khích lệ mọi tài năng, tâm huyết; Thời báo Văn học Nghệ thuật sẽ góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính thức ra mắt Thời báo Văn học Nghệ thuật vào cuối tháng 7
Chính thức ra mắt Thời báo Văn học Nghệ thuật vào cuối tháng 7

Là đứa con tinh thần của văn nghệ sĩ cả nước, Thời báo Văn học Nghệ thuật tình nguyện góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng phẩm chất, nhân cách, tâm hồn của con người Việt Nam.

Được biết, Thời báo Văn học Nghệ thuật sẽ xuất bản 1 tuần/kỳ, mỗi kỳ 24 trang. Số đầu tiên tới đây sẽ hội tụ những bài viết sắc sảo, xúc động đến từ những cây bút tên tuổi trong làng Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ngoài phiên bản báo giấy, Thời báo Văn học Nghệ thuật đã tích hợp nền tảng đa phương tiện với giao diện thân thiện, dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi tại địa chỉ: http://www.thoibaovhnt.vn

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN