Xổ số miền nam - XSST 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/11/2019.
Xổ số miền nam - XSST 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/10/2019.
Xổ số miền nam - XSST 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/10/2019.
Xổ số miền nam - XSST 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/10/2019.
Xổ số miền nam - XSST 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/10/2019.
Xổ số miền nam - XSST 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/10/2019.
Xổ số miền nam - XSST 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/9/2019.
Xổ số miền nam - XSST 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/9/2019.
Xổ số miền nam - XSST 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/9/2019.
Xổ số miền nam - XSST 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/9/2019.
Xổ số miền nam - XSST 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/8/2019.
Xổ số miền nam - XSST 3/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/4/2019 tại xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
Xổ số miền nam - XSST 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/3/2019 tại xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
Xổ số miền nam - XSST 20/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/3/2019 tại xổ số kiến thiết Sóc Trăng.