Xổ số miền nam - XSST 29/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/7/2020
Xổ số miền nam - XSST 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/7/2020
Xổ số miền nam - XSST 15/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/7/2020
Xổ số miền nam - XSST 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/7/2020
Xổ số miền nam - XSST 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/7/2020
Xổ số miền nam - XSST 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/6/2020
Xổ số miền nam - XSST 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/6/2020
Xổ số miền nam - XSST 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/6/2020
Xổ số miền nam - XSST 3/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/6/2020
Xổ số miền nam - XSST 27/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 20/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 13/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 6/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/5/2020
Xổ số miền nam - XSST 29/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/4/2020