Xổ số miền nam - XSST 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/2/2020
Xổ số miền nam - XSST 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/2/2020
Xổ số miền nam - XSST 05/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 05/2/2020.
Xổ số miền nam - XSST 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/1/2020.
Xổ số miền nam - XSST 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/1/2020.
Xổ số miền nam - XSST 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/1/2020.
Xổ số miền nam - XSST 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/1/2020.
Xổ số miền nam - XSST 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/12/2019.
Xổ số miền nam - XSST 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/12/2019.
Xổ số miền nam - XSST 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/12/2019.
Xổ số miền nam - XSST 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/12/2019.
Xổ số miền nam - XSST 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/11/2019.
Xổ số miền nam - XSST 20/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/11/2019.
Xổ số miền nam - XSST 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/11/2019.