Sau khi có kết luận chính thức, UBND phường Văn Miếu sẽ họp Hội đồng kỷ luật và sau đó sẽ đưa ra các hình thức xử lý cán bộ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh việc đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7/2017.
Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng việc phường Văn Miếu sử dụng cán bộ hợp đồng ở bộ phận một cửa là sai.