Tỷ giá USD hôm nay 30/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 6h15 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giảm 10 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.300 - 23.330 VND/USD, Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h15 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.330 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - tăng 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, Giữ nguyên 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, Giữ nguyên 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua - giảm 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, giảm 50 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.330 - 23.370 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua - giảm 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.350 - 23.400 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.