Tỷ giá USD hôm nay 27/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.220 VND/USD, Giảm 10 đồng chiều mua - giảm 20 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.210 - 23.240 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - giảm 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD, Giảm 20 đồng chiều mua - giảm 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.