Tỷ giá USD hôm nay 13/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Tăng 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD, Giảm 20 đồng chiều mua - giảm 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.240 - 23.270 VND/USD, Giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Tăng 20 đồng chiều mua - tăng 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.240 - 23.280 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.250 - 23.290 VND/USD, Giảm 3 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 31/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.