Tỷ giá Euro hôm nay 17/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.250 - 26.350VND/EUR, giữ nguyên giá cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 16/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.250 - 26.350VND/EUR, tăng 130 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 15/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.120 - 26.220 VND/EUR, tăng 20 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 14/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 13/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 12/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá Euro hôm nay 11/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giảm 91 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 10/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, giữ nguyên giá trên 2 cả chiều mua và bán so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 9/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, giữ nguyên giá trên 2 cả chiều mua và bán so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 8/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.200 - 26.300 VND/EUR, tăng 20 đồng trên cả chiều mua vào và bán ra so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 7/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 6/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 5/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.300- 26.400 VND/EUR, giá mua tăng 270 cho cả hai chiều so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 4/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.030 - 26.130 VND/EUR tăng lên mức 80 đồng cả chiều mua vào - bán ra.