Tỷ giá Euro hôm nay 3/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.950 - 26.050 VND/EUR tăng lên mức 120 VND/EUR cả chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 2/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.830 - 25.930 VND/EUR, giá mua và giá bán vẫn giữ nguyên so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 1/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 31/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giữ nguyên cả 2 chiều mua và bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.770 - 25.810 VND/EUR, giá mua tăng 140 đồng trong khi giá bán tăng 110 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.630 - 25.700 VND/EUR, giá mua tăng 80 đồng trong khi giá bán tăng 100 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.550 - 25.600 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng tăng 150 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giá mua giảm 60 đồng trong khi giá bán giảm 10 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.320 - 25.420 VND/EUR, giá mua giảm 60 đồng trong khi giá bán giảm 10 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.380 - 25.430 VND/EUR, giữ nguyên giá cá 2 chiều mua - bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.380 - 25.430 VND/EUR, giá mua giảm 20 đồng trong khi giá bán giảm 70 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.400 - 25.500 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với mức ghi nhận sáng hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/5 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.420 - 25.520 VND/EUR, giá mua tăng 20 đồng trong khi giá bán tăng 50 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.