Tỷ giá Euro hôm nay 1/7 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 30/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 29/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả 2 chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 28/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, tăng 40 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 27/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.820 - 26.120 VND/EUR, tăng 40 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 26/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 25.980 - 26.050 VND/EUR, giảm 70 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 25/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giảm 180 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 24/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.230 - 26.330 VND/EUR., tăng 150 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 23/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.080 - 26.180 VND/EUR, tăng 130 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 22/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 21/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 20/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, Giữ nguyên cho cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay 18/6 tại thị trường tự do niêm yết ở mức 26.050 - 26.150 VND/EUR, giảm 70 đồng cho cả hai chiều mua vào - bán ra.