Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ giảm tại một số địa phương, giá tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam xung quanh khoảng 44.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ giảm một số địa phương, giá tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam xung quanh khoảng 44.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay chưa có diễn biến mới, hiện giá tiêu ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam xung quanh khoảng 44.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay chưa có diễn biến mới, hiện giá tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam xung quanh khoảng 44.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay đầu tuần mới đi ngang, trước đó giá tiêu bất ngờ giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.
Suốt tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước đứng giá. dao động ở mức 42.000 - 44.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang ở các địa phương trên cả nước, giá tiêu cao nhất ở mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.000 đồng tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang ở các địa phương trên cả nước, giá tiêu cao nhất ở mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.000 đồng tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang cả nước, giá tiêu cao nhất ở mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.000 đồng tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang cả nước, giá tiêu cao nhất ở mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.000 đồng tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay ghi nhận giảm một số địa phương, cao nhất mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.000 đồng tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu đen cao nhất hiện đang đứng ở mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 42.500 đồng tại Đồng Nai.
Sau quãng thời gian liên tục đi ngang, giá tiêu bất ngờ giảm mạnh 500 đồng/kg vào ngày hôm qua 7/9/2019.
Giá hồ tiêu đen hôm nay giảm 500 đồng ở một số địa phương, mức giá cao nhất 44.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, và thấp nhất là 42.500 đồng tại Đồng Nai.