Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang liên tiếp tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Hiện giá tiêu dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang liên tiếp tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Hiện giá tiêu dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang phiên thứ 13 liên tiếp tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm, hiện dao động từ 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg
Giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay giữ nguyên giá cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay tiếp tục đi ngang, hiện dao động trong khoảng 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 10/4 ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay giữ nguyên giá cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 43.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam giảm 500 đồng/kg ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.