Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đứng yên và dao động từ 43.000-45.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.
Giá hồ tiêu hôm nay không có biến động mới, cao nhất đang đứng ở mức 45.000 đồng/kg, hiện giá hồ tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở mức 45.000 đồng/kg, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay đi ngang sau khi tăng nhẹ hôm qua, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay tăng 500 đồng/kg, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hiện đi ngang nhiều tuần qua, đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang nhiều tuần qua. Hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam “giậm chân tại chỗ” nhiều tuần qua, hiện giá hồ tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang 2 tuần qua, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 22/5 ghi nhận giá tiêu không thay đổi trong suốt nhiều tuần qua, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.