Giá hồ tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang tại hầu hết các tỉnh. Duy nhất tỉnh Đồng Nai ghi nhận giá tiêu giảm 500 đồng/kg.
Giá tiêu ở khu vực Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động ở mức ở mức 44.500 - 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay ở Tây nguyên và Đông Nam bộ tiếp tục đứng yên, hiện dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn chưa có biến động mới, hiện giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu phiên giao dịch hôm nay lặng sóng, thị trường nguyên liệu tiêu Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới hôm nay, giá cà phê nguyên liệu chưa có biến động mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.700 – 34.000 đồng/kg.
Giá tiêu đầu tuần mới hôm nay đi ngang sau khi đồng loạt giảm giá, thị trường nguyên liệu tiêu Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu cuối tuần hôm nay đi ngang sau khi đồng loạt giảm giá, thị trường nguyên liệu tiêu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu cuối tuần hôm nay giảm 500 đồng ở một số địa phương, hiện giá hồ tiêu tại Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn tiếp tục đi ngang, hiện giá hồ tiêu tại Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Vũng Tàu có giá cao nhất cả nước, ở mức 46.500 đồng/kg. Hiện giá hồ tiêu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng ở mức 46.500 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước.
Giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng ở mức 46.500 đồng/kg, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay duy trì chuỗi ngày ổn định, nhưng ở mức thấp, hiện dao động từ 44.000 – 46.500 đồng/kg.