Giá tiêu hôm nay khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg ở Gia Lai xuống 44.000 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động trong khoảng 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay dao động từ 44.000 - 46.500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.
Giá tiêu hôm nay đi ngang ở khu vực Tây Nguyên, dao động trong khoảng 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục tăng, dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Hôm nay, giá hồ tiêu tăng ở Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay không có nhiều thay đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở mức 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang tại Tây Nguyên và miền Nam sau khi tăng lên mức 46.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng 500 đồng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng 500 đồng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Hiện giá hồ tiêu dao động trong khoảng 43.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện thấp nhất tại tỉnh Đồng Nai với mức giá 43.000/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đứng yên và dao động từ 43.000-45.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.