Thứ sáu, 04/12/2020 | 05:17
RSS

Quy định mới về trả lương qua thẻ ATM từ 2021

Thứ sáu, 30/10/2020, 12:20 (GMT+7)

Từ năm 2021, khi trả lương qua thẻ ATM cho người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả các loại phí liên quan.

Hiện nay, áp dụng quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương của người lao động sẽ được áp dụng, theo tinh thần của Bộ Luật Lao động 2019. Trong đó, khoản 2, Điều 96 của Bộ luật này quy định:

Lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Quy định mới về trả lương qua thẻ ATM từ 2021

Ảnh minh hoạ: Ảnh: Tuổi Trẻ

Như vậy, từ năm 2021, trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động.

Trước đây, Bộ Luật Lao động 2012 quy định: Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản (khoản 2, Điều 94).

Ngoài quy định mới liên quan đến trả lương qua thẻ ATM, Bộ Luật Lao động 2019 cũng có một số điểm mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động, như:

Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê cho người lao động mỗi lần trả lương; Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam có thể bằng ngoại tệ. Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh mức độ hoàn thành công việc của người lao động…

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN