Thứ ba, 07/02/2023 | 10:19
RSS

Ninh Bình: Học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí

Thứ năm, 22/12/2022, 19:57 (GMT+7)

Theo Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành về Quyết định mức học phí trên địa bàn tỉnh thì học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí.

Sự kiện:
Ninh Bình


Ảnh minh họa.

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết về Quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023.

Cụ thể, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 được tính theo các mức: Cấp mầm non: Thành thị 300.000, Nông thôn 100.000, Vùng dân tộc thiểu số và miền núi 57.000 (đồng/học sinh/tháng). Tiểu học: Thành thị 300.000; Nông thôn 100.000; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 (đồng/học sinh/tháng).

Trung học cơ sở: Thành thị 300.000; Nông thôn 100.000; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 (đồng/học sinh/tháng). Trung học phổ thông: Thành thị 300.000; Nông thôn 200.000; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi 100.000 (đồng/học sinh/tháng).

Tuy nhiên, theo Nghị quyết về Quyết định mức học phí, học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí; mức học phí đối với giáo dục tiểu học quy định tại Nghị quyết dùng làm căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Còn đối với trường hợp học trực tuyến, mức học phí bằng 50% mức học phí trực tiếp. Các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình GDPT được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở GDPT công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Kể từ năm học 2023-2024 trở đi, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ (nếu phải điều chỉnh mức học phí, UBND tỉnh căn cứ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân để trình HĐND tỉnh theo quyết định).

Thời gian thu học phí tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, học phí được thu tối đa 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, học phí được thu theo số tháng thực học. Với trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định cụ thể thời gian thu, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại