Thứ ba, 07/02/2023 | 10:03
RSS

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2023

Thứ hai, 02/01/2023, 07:32 (GMT+7)

Giáo viên tại TP.HCM sẽ được tăng thu nhập; ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường mầm non, phổ thông; quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên là những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Tăng thu nhập cho giáo viên tại TP.HCM 1,8 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ

Từ 1/1/2023, Nghị quyết về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập 2023 của Hội đồng nhân dân TP.HCM chính thức có hiệu lực.

Trong năm 2023, giáo viên nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm là 1,8 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ theo Điều 1 Nghị quyết 27 năm 2022 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2023

Giáo viên TP.HCM trong một giờ dạy học. Ảnh: B.D

Như vậy, đây là một tin vui đối với hàng chục nghìn giáo viên đang giảng dạy tại TP.HCM.

Quy định tiêu chuẩn thư viện trường mầm non, phổ thông

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Theo đó, Thông tư quy định các tiêu chuẩn của thư viện ở 2 mức độ (mức độ 1, mức độ 2) với các nội dung về: Tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện; quản lý thư viện.

Cơ quan quản lý giáo dục thực hiện đánh giá và công nhận thư viện đạt mức độ tiêu chuẩn theo một hoặc các phương thức: Thông qua báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện; trực tiếp đánh giá hoạt động tại thư viện; trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu.

Đánh giá và công nhận thư viện trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) do phòng GDĐT thực hiện.

Đánh giá và công nhận thư viện trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) do sở GDĐT thực hiện.

Chu kỳ đánh giá và công nhận thư viện là 5 năm. Kết quả đánh giá thư viện được sử dụng cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường mầm non, tiểu học, trung học, trường phổ thông có nhiều cấp học và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Đáng chú ý, theo Thông tư, liên thông thư viện giữa các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) được thực hiện cùng cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện; giữa các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) với thư viện cấp xã, huyện trên cùng địa bàn.

Liên thông thư viện giữa các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) được thực hiện cùng cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện, tỉnh; giữa các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) với thư viện cấp huyện, tỉnh trên cùng địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/1/2023.

Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định mới, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Giáo viên đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập; giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dành cho người khuyết tật; giáo viên đang giảng dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên khi thực hiện đầy đủ quy định của các khóa bồi dưỡng trong năm học; hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch với kết quả đạt yêu cầu theo quy định.

Giáo viên, cán bộ quản lý hoàn thành các khóa bồi dưỡng trong năm học theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 được Sở GDĐT công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

Kết quả đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

Thông tư 17/2022 chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học với báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên, chỉ còn yêu cầu: "Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu để bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý".

Thông tư này có hiệu lực từ 20/1/2023.

A.T
Theo Dân Việt