Thứ ba, 07/02/2023 | 12:16
RSS

Nghiêm cấm cán bộ nhận tiền, quà, tài sản của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức

Chủ nhật, 04/12/2022, 16:48 (GMT+7)

Trong quy chế mới ban hành, Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm cán bộ thanh tra nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 465/QĐ-TTCP về Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Theo quyết định này, Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm hành vi đề xuất, tham mưu, quyết định cử người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Đoàn thanh tra; Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, kết quả làm việc của Đoàn thanh tra, Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên và Đoàn thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ về cuộc thanh tra cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng nghiêm cấm việc thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài phạm vi, đối tượng, nội dung theo Quyết định thanh tra; bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra trong Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Báo cáo, tham mưu, đề xuất kết luận sai sự thật, không đầy đủ, không đúng kết quả thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bỏ lọt, bỏ sót hành vi vi phạm pháp luật; không kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý, không kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra; sử dụng Dự thảo Kết luận thanh tra để đe dọa đối tượng thanh tra.

Nghiêm cấm cán bộ nhận tiền, quà, tài sản của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức

Ảnh minh hoạ

Cản trở, gây khó khăn đối với việc giám sát, chỉ đạo, điều hành hoạt động Đoàn thanh tra; biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; Tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ; Làm mất, hư hỏng, tiêu hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra; sử dụng trái quy định hoặc biển thủ hồ sơ, tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc thanh tra.

Ngoài ra, Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, cán bộ thanh tra không được nhận tiền, quà, tài sản hay tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức.

Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hay có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu, phát ngôn thiếu chuẩn mực khi làm việc với đối tượng thanh tra; Sử dụng phương tiện, tài sản của đối tượng thanh tra vào việc riêng.

Cán bộ thanh tra cũng không được sai phạm quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra; vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra. Các hành vi khác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại