Thứ hai, 25/10/2021 | 12:01
RSS

Nghệ An phát hiện thêm 2 ca dương tính mới qua sàng lọc trong cộng đồng

Thứ tư, 01/09/2021, 10:13 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 31/8 đến 6h ngày 1/9), Nghệ An ghi nhận thêm 20 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng.

Theo CDC Nghệ An, trong 20 ca dương tính mới ghi nhận có 02 ca cộng đồng phát hiện tại thị xã Cửa Lò, 18 ca đã được cách ly trước đó. Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (07 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh 7 (Hưng Bình 2, Nghi Phú 2, Lê Lợi 1, Cửa Nam 1, Vinh Tân 1), TX Cửa Lò 6, Nghi Lộc 3, Diễn Châu 1, Hưng Nguyên 1, Kỳ Sơn 1, Yên Thành 1. Thông tin chi tiết như sau:

1. BN H.N.G.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 28/8, BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.T. N, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Bình Minh, Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 28/8, BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. N.T.Đ, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V.T  đã được công bố trước đó. Ngày 20/8 BN được cách ly tại khách sạn Ánh Dương. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN H.Đ.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V. T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8, BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 18/8, 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN H.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. G, BN M.V. T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8, BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 18/8, 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN V.T. H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T. M, N.T. H. Ngày 20/8, BN được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương. BN được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN H.V. L, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Nghi Tiến, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.L. H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Tiến và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN L. T. N, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nghi Tiến, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T. L.H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Tiến và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN Đ.T. N, nữ, sinh. Địa chỉ: xóm Kim La, Nghi Long, Nghi Lộc. BN làm việc tại Công ty Masan KCN Nam Cấm. BN là F1 của BN N.T. T.O đã được công bố trước đó. Ngày 28/8, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN X.Y K, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. BN từ Bình Dương về ngày 30/7. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. BN được cách ly cùng phòng với BN G.B.G, BN G.B.N, BN L.B.R, BN L.Y.M đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu 6 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN lần 7 gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nghệ An phát hiện thêm 2 ca dương tính mới qua sàng lọc trong cộng đồng

Ảnh minh họa

11. BN N.T. S, sinh 2002. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Hưng Nguyên ngày 18/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Mầm non Hưng Trung. BN được lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN C.T. A, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 BN Đ.Q.A đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non xã Diễn Nguyên. BN được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN, được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện Ung bướu, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN T. V. L, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Trung Hồng, Nhân Thành, Yên Thành. BN là sinh viên Trường Cao đẳng KTCN Việt - Hàn. Ngày 18/8, BN được cách ly tập trung. BN được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu XN gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN P.T.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.L đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vào các ngày 24/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, BN được cách ly tại Trương Mầm non Hưng Bình và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lại gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN P.K.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.L đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vào các ngày 24/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Hưng Bình và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu lại gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN N.V.T.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Phú, TP Vinh. BN là của BN N.T.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 28/8, BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN N.H.T, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 BN N.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 26/8 BN được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK tỉnh, sáng ngày 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN B.T.K.L, nữ, sinh 1985. Địa Chỉ: Chùa Cần Linh, Cửa Nam, TP Vinh. BN là F1 BN N.T.T. BN làm việc tại chùa Cần Linh và trong quá trình ở đó có BN đến chùa, sau đó XN dương tính. BN hiện đang được cách ly tại chùa Cần Linh. BN đã được lấy mẫu 4 lần kết quả âm tính. Ngày 31/08, BN được lấy mẫu lần thứ 5 gửi CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN L.G.L, nữ, sinh 2015. Địa Chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.H và L.T.T.M. Ngày 28/8, BN đã được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam. BN đã được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN N.Đ.H.C, sinh 1985. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 BN L.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại nhà riêng. BN được lấy mẫu vào các ngày 19/8, 21/8, 23/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Có thể thấy, các ca dương tính mới vẫn tập trung tại những địa bàn nguy cơ cao và rất cao ở tỉnh. Việc phát hiện 2 ca nhiễm cộng đồng ở thị xã Cửa Lò đã cho thấy hiệu quả của biện pháp xét nghiệm covid-19 sàng lọc toàn dân mà địa phương này triển khai.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.511 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Cụ thể, TP Vinh 503, Yên Thành 179, Quỳnh Lưu 146, Diễn Châu 127, Nam Đàn 70, Kỳ Sơn 62, Cửa Lò 67, Nghi Lộc 61, Hưng Nguyên 55, Quế Phong 40, Đô Lương 37, Tương Dương 29, Tân Kỳ 24, TX Hoàng Mai 22, Nghĩa Đàn 22, Con Cuông 16, Thanh Chương 16, Quỳ Hợp 14, Anh Sơn 14, Thái Hòa 06, Quỳ Châu 01. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 446. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 03. Số BN hiện đang điều trị là 1.062.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại